Kas aizsargā apdrošināto tiesības?

Apdrošināto aizsardzība

 Apdrošināto aizsardzības fonds

Lai pasargātu tevi no situācijas, ka tavs apdrošinātājs nespēj pildīt savas saistības, ir izveidots Apdrošināto aizsardzības fonds (AAF). Šī fonda līdzekļus veido Latvijas apdrošināšanas sabiedrību atskaitījumi 0.1% apmērā no fizisko personu apdrošināšanu prēmiju bruto kopsummas.

Atceries!

Atlīdzības izmaksu apdrošinātāja saistību nepildīšanas gadījumā var saņemt tikai apdrošinājuma ņēmējs, kas ir fiziskā persona: 

  • dzīvības apdrošināšanā, izņemot apdrošināšanu saistībā ar tirgum piesaistīto dzīvības apdrošināšanas līgumu – 100 % apdrošināšanas atlīdzības apmērā, bet ne vairāk kā 15 000 eiro vienam apdrošinājuma ņēmējam;

  • pārējos likumā minētajos apdrošināšanas veidos – 50 % apdrošināšanas atlīdzības apmērā, bet ne vairāk kā 3000 eiro vienam apdrošinājuma ņēmējam. 

Garantēto apdrošināšanas atlīdzību izmaksu organizē Latvijas Banka. Vairāk uzzini Latvijas Bankas vietnē.


 Kur griezties, ja nepiekrīti apdrošinātāja lēmumam? 

Latvijas Apdrošinātāju asociācijas ombuds (LAAO ombuds) ir atbildīgs par fizisku personu sūdzību izskatīšanu saistībā ar apdrošinātāju pieņemtajiem lēmumiem par apdrošināšanas atlīdzības izmaksu vai atteikumu. LAAO ombuds izvērtē sūdzības attiecībā uz apdrošināšanas un pārapdrošināšanas izplatīšanas pakalpojumiem. Vairāk vari uzzināt LAAO vietnē.

Latvijas Transportlīdzekļa apdrošināšanas birojs (LTAB) nodarbojas ar apdrošināšanas sabiedrību veikto lēmumu izskatīšanu OCTA lietās. Tā ir atbildīga par sūdzību saņemšanu un pētīšanu, kas saistītas ar transportlīdzekļu apdrošināšanas jautājumiem Latvijā. Vairāk vari uzzināt LTAB vietnē.
Vai šis saturs bija noderīgs?

Jūsu atsauksmes palīdzēs mums uzlabot šo vietni.

Lūdzu, uzraksti, ko vēlējies uzzināt, taču neatradi!