Kas ir valsts garantiju sistēma?

Garantiju fondi

Valsts rūpējas par finanšu sektora klientu aizsardzību. Nedrīkst pieļaut, ka tirgus dalībnieka neveiksmīgas darbības dēļ zaudējumus ciestu tie, kuri savu naudu ir uzticējuši profesionāļiem, kas ir saņēmuši Latvijas Bankas atļauju konkrēta pakalpojuma sniegšanai.
Latvijā ir vairāki garantiju fondi, kuros tiek uzkrāta nauda iespējamu kompensāciju izmaksām klientiem. Šajos fondos, kurus apsaimnieko Latvijas Banka, finanšu pakalpojumu sniedzēji regulāri iemaksā noteiktu summu.

Latvijas noguldījumu garantiju sistēmaNoguldījumu garantiju fonds (NGF)


Kas ir garantētā atlīdzība?
Garantētā atlīdzība attiecas uz visiem taviem naudas līdzekļiem bankās un krājaizdevu sabiedrībās: noguldījumiem, norēķinu kontu atlikumiem, algu kontiem, krājkontiem utt. To saņemsi, ja kādu iemeslu dēļ tavi līdzekļi bankā vai krājaizdevu sabiedrībā nebūs pieejami (piemēram, bankas darbība tiks apturēta).
 
Kas ir NGF?
NGF (Latvijas Noguldījumu garantijas fonds) nodrošina, ka ikvienam Latvijas banku un krājaizdevu sabiedrību klientam - gan juridiskai, gan fiziskai personai tiek nodrošināta atlīdzība par visu veidu noguldījumiem visās valūtās līdz 100 000 eiro katrā bankā vai krājaizdevu sabiedrībā (visos kontos kopā, ja ir vairāki konti vienā bankā). Valsts garantētā summa attiecas gan uz noguldījumiem, gan uz norēķinu kontu atlikumiem, gan algu kontiem, krājkontiem u.c.
 
Kā pašam aizsargāt savus līdzekļus?
Lai nodrošinātos situācijai, ka ar tavu banku vai krājaizdevu sabiedrību kas atgadās, neglabā vienā iestādē vairāk par 100 000 eiro. Tu vari savu naudu glabāt vairākās iestādēs, katrā no tām līdz 100 000 eiro.
 
Kas notiek, ja vienā bankā noguldīti vairāk nekā 100 000eiro?
Šie klienti saņem garantēto maksimālo summu – 100 000 eiro. Ja noguldījumu summa pārsniedz valsts noteiktās garantētās atlīdzības griestus 100 000 eiro, var pieteikt kreditora prasību par atlikušo summu bankas likvidācijas procesa ietvaros.
 
Kuros gadījumos iespējams no NGF saņemt līdz 300 000 eiro?
Garantēto atlīdzību līdz 300 000 eiro var saņemt, ja pēdējos trīs mēnešos kontā esošie līdzekļi iegūti no nekustamā īpašuma pārdošanas, valsts sociālajām kompensācijām, kādu zaudējumu atlīdzināšanas vai kompensācijas par nepatiesu notiesāšanu.

Fonda līdzekļu uzkrāšanu, pārvaldīšanu un garantētās atlīdzības izmaksu veic Latvijas Banka.

ES dalībvalstu banku filiālēs, kas darbojas Latvijā, tavu noguldījumu garantē tās valsts noguldījumu garantiju sistēma, kurā banka ir reģistrēta. Garantētās atlīdzības summa visās ES dalībvalstīs ir vienāda – 100 000 eiro
Apdrošināto aizsardzību fonds (AAF) nodrošina, lai apdrošinātāja saistību nepildīšanas gadījumā apdrošinājuma ņēmējam kā fiziskai personai izmaksātu atlīdzību.
  • Dzīvības apdrošināšanā – 100 % no apdrošināšanas atlīdzības apmēra, bet ne vairāk kā 15 000 eiro vienam apdrošinājuma ņēmējam. Ņem vērā, ka garantijas neattiecas uz tirgum piesaistītajiem dzīvības apdrošināšanas līgumiem.
  • Pārējos likumā minētajos apdrošināšanas veidos – 50 % no apdrošināšanas atlīdzības apmēra, bet ne vairāk kā 3000 eiro vienam apdrošinājuma ņēmējam.
Līdzekļu uzkrāšanu Apdrošināto aizsardzības fondā un garantēto apdrošināšanas atlīdzību izmaksu organizē Latvijas Banka.

Garantētā apdrošināšanas atlīdzība no Apdrošināto aizsardzības fonda tiek izmaksāta tikai pēc apdrošināšanas sabiedrības bankrota procedūras sākšanas.
Finanšu instrumentu tirgus klientu (ieguldītāju) aizsardzība

Ieguldītāju aizsardzības likums nosaka ieguldītāju aizsardzības vispārīgos principus, nepieciešamo finanšu līdzekļu nodrošināšanas un kompensāciju izmaksas kārtību. 

Ja ieguldījumu pakalpojumu sniedzējs, nespēj pilnā apmērā un termiņos izpildīt savas saistības, vai stājies spēkā tiesas spriedums par ieguldījumu pakalpojumu sniedzēja maksātnespējas pasludināšanu vai likvidāciju, ieguldītājiem ir tiesības saņemt kompensāciju.

Kompensāciju aprēķina un izmaksā tikai tam ieguldītājam, kuram atbilstoši Ieguldījumu aizsardzības likuma noteikumiem ir tiesības uz kompensācijas saņemšanu neizpildīto saistību apmērā, bet ne vairāk kā 20 000 eiro, neatkarīgi no ieguldītājam atvērto kontu skaita.

Kompensācija neattiecas uz tiem gadījumiem, kad ieguldītāji cietuši zaudējumus finanšu instrumentu (piemēram, akciju, obligāciju, fondu u.c.) cenu izmaiņu dēļ.

Izņēmumu gadījumi, kad kompensācija netiek izmaksāta noteikta Ieguldītāju aizsardzības likuma 7. pantā. 

Latvijas Banka nosaka kārtību un termiņus, kādā veidā tiek veikta kompensāciju izmaksa.

  • Pieteikums kompensācijas saņemšanai jāiesniedz gada laikā, kopš ieguldītājam kļuvis zināms, ka ieguldījumu pakalpojuma sniedzējs nav izpildījis savas saistības, bet ne vēlāk kā piecus gadus no saistību izpildes dienas. 
  • Kompensāciju izmaksa tiek veikta trīs mēnešus pēc dienas, kad pieņemts lēmums par kompensācijas pieteikuma atzīšanu par pamatotu. 
Vai šis saturs bija noderīgs?

Jūsu atsauksmes palīdzēs mums uzlabot šo vietni.

Lūdzu, uzraksti, ko vēlējies uzzināt, taču neatradi!