Kas ir valsts garantiju sistēma?

Garantiju fondi

Valsts rūpējas par finanšu sektora klientu aizsardzību. Nedrīkst pieļaut, ka tirgus dalībnieka neveiksmīgas darbības dēļ zaudējumus ciestu tie, kuri savu naudu ir uzticējuši profesionāļiem, kas ir saņēmuši licenci.
Latvijā ir vairāki garantiju fondi, kuros tiek uzkrāta nauda iespējamu kompensāciju izmaksām klientiem. Šajos fondos, kurus apsaimnieko Latvijas Banka, finanšu pakalpojumu sniedzēji regulāri iemaksā noteiktu summu.

Latvijas noguldījumu garantiju sistēmaNoguldījumu garantiju fonds (NGF)


Kas ir garantētā atlīdzība?
Garantētā atlīdzība attiecas uz visiem taviem naudas līdzekļiem bankās un krājaizdevu sabiedrībās: noguldījumiem, norēķinu kontu atlikumiem, algu kontiem, krājkontiem utt. To saņemsi, ja kādu iemeslu dēļ tavi līdzekļi bankā vai krājaizdevu sabiedrībā nebūs pieejami (piemēram, bankas darbība tiks apturēta).
 
Kas ir NGF?
NGF nodrošina, ka ikvienam Latvijas banku un krājaizdevu sabiedrību klientam tiek nodrošināta atlīdzība par visu veidu noguldījumiem visās valūtās līdz 100 000 eiro katrā bankā vai krājaizdevu sabiedrībā (visos kontos kopā, ja ir vairāki konti vienā bankā). Vairāk par NGF lasi Latvijas Bankas tīmekļa vietnē.
 
Kā pašam aizsargāt savus līdzekļus?
Lai nodrošinātos situācijai, ka ar tavu banku vai krājaizdevu sabiedrību kas atgadās, neglabā vienā iestādē vairāk par 100 000 eiro. Tu vari savu naudu glabāt vairākās iestādēs, katrā no tām līdz 100 000 eiro.
 
Kas notiek, ja vienā bankā noguldīti vairāk nekā 100 000 eiro?
Šie klienti saņem garantēto maksimālo summu – 100 000 eiro. Ja noguldījumu summa pārsniedz valsts noteiktās garantētās atlīdzības griestus 100 000 eiro, var pieteikt kreditora prasību par atlikušo summu bankas likvidācijas procesa ietvaros.
 
Kuros gadījumos iespējams no NGF saņemt līdz 300 000 eiro?
Garantēto atlīdzību līdz 300 000 eiro var saņemt, ja pēdējos trīs mēnešos kontā esošie līdzekļi iegūti no nekustamā īpašuma pārdošanas, valsts sociālajām kompensācijām, kādu zaudējumu atlīdzināšanas vai kompensācijas par nepatiesu notiesāšanu. 

Citi garantiju fondi

ES dalībvalstu banku filiālēs, kas darbojas Latvijā, tavu noguldījumu garantē tās valsts noguldījumu garantiju sistēma, kurā banka ir reģistrēta. Garantētās atlīdzības summa visās ES dalībvalstīs ir vienāda – 100 000 eiro.
 
Apdrošināto aizsardzību fonds (AAF) nodrošina, lai apdrošinātāja problēmu gadījumā tev izmaksātu daļu atlīdzības.
  • Dzīvības apdrošināšanā – 100 % no apdrošināšanas atlīdzības apmēra, bet ne vairāk kā 15 000 eiro vienam apdrošinājuma ņēmējam. Ņem vērā, ka garantijas neattiecas uz tirgum piesaistītajiem dzīvības apdrošināšanas līgumiem.
  • Pārējos likumā minētajos apdrošināšanas veidos – 50 % no apdrošināšanas atlīdzības apmēra, bet ne vairāk kā 3000 eiro vienam apdrošinājuma ņēmējam.
Vairāk informācijas atradīsi Latvijas Bankas tīmekļa vietnē sadaļā Apdrošināto aizsardzības fonds.
 
Arī ieguldītājiem finanšu instrumentu tirgū ir tiesības saņemt kompensāciju 90 % apmērā no zaudētu finanšu instrumentu vērtības vai zaudējumiem, ko radījis neizpildīts ieguldījumu pakalpojums, bet ne vairāk kā 20 000 eiro.