Kā naudas aprite notiek ar bankas starpniecību?

Bankas un maksājumu iestādes


Bankas — komercuzņēmumi (kredītiestādes), kas saviem klientiem nodrošina finanšu pakalpojumus kā naudas glabāšana un tās izsniegšana/izmaksa (filiālēs un bankomātos), maksājumu veikšana, valūtu maiņa, aizdevumu izsniegšana un vēl citus pakalpojumus, kas nepieciešami mūsdienīgai naudas apritei. 


Maksājumu iestāde — komercsabiedrība, ar kuras palīdzību vari veikt dažādus maksājumus. 


Maksājumu iestādes vairāk noder tiem, kuri ikdienā neizmanto maksājumu karti vai internetbanku. Šādā iestādē var, piemēram, veikt rēķinu samaksu vai izņemt skaidro naudu. Šādus pakalpojumus nodrošina, piemēram, pie kases lielveikalos, degvielas uzpildes stacijās vai valsts akciju sabiedrības "Latvijas Pasts" nodaļās.

 Kādas kredītiestādes un maksājumu iestādes darbojas Latvijā, uzzini Latvijas Bankas vietnē.


Konti

Komercbankas piedāvā šādus kontus dažādām mūsu vajadzībām. 
 • Norēķinu konts; 
 • darījuma konts; 
 • krājkonts; 
 • investīciju (ieguldījumu) konts; 
 • vērtspapīru konts; 
 • konts bērnam; 
 • uzņēmuma konts; 
 • patērētāja pamatkonts.
To, kāds konta veids tev būs atbilstošs, jautā komercbankā.

Norēķinu konts

Norēķinu kontsbankas pamatpakalpojums, ar kura palīdzību katrs bankas klients var veikt maksājumus, uzkrāt (noguldīt) naudu, piesaistīt tam bankas maksājumu kartes un izņemt skaidro naudu, kā arī izmantot citas komercbanku piedāvātās iespējas. 

Kontus atver komercbankas un citas finanšu iestādēs. Kontu numuri tiek veidoti saskaņā ar IBAN (International Bank Account Number) starptautisko ISO13616 standartu. Citās valstīs konta numuru var veidot līdz 34 burtu un ciparu zīmēm, bet Latvijā konta numurs sastāv no 21 simbola (2 burtiem (valsts kods) + 2 cipariem (kontrolcipari) + 4 burtiem (bankas BIC kods) + 13 zīmēm:Lai uzsāktu sadarbību ar komercbanku, pirmais solis ir konta atvēršana. Norēķiniem, kas tiek veikti bezskaidrā naudā, izmanto norēķinu kontu. Tajā visbiežāk ieskaita algu, pabalstus, pensiju.

Norēķinu konta īpašnieka iespējas ir:
 • atvērt multivalūtu kontu, kas dod iespēju vienā norēķinu kontā uzglabāt vairākas valūtas; 
 • atvērt vienu vai vairākus norēķinu kontus vienā vai vairākās bankās; 
 • piesaistīt maksājumu karti, lai veiktu pirkumus, izņemtu skaidro naudu no bankomāta vai, izmantojot bankomātu, iemaksātu skaidro naudu norēķinu kontā; 
 • piesaistīt uz citas personas vārda izsniegtu maksājumu karti pie sava konta
 • nepiesaistīt maksājumu karti norēķinu kontam
 • veikt dažādus maksājumus internetbankā gan Latvijā, gan uz citām valstīm; 
 • pievienot automātiskos vai regulāros maksājumus
 • pārskatīt un sekot līdz maksājumu vēsturei par veiktajiem darījumiem
 • izmantot budžeta plānošanas rīkus
 • piešķirt citai personai piekļuvi tavam norēķinu kontam, lai kopīgi to pārvaldītu; 
 • pilnvarot citu personu rīkoties ar taviem naudas līdzekļiem norēķinu kontā.  

Latvijā vairākas komercbankas piedāvā atvērt norēķinu kontus bērniem no 6 gadu vecuma, kas dod jau iespēju sākt mācīties rīkoties ar savu kabatas naudu un veidot krāšanas paradumus. Lai atvērtu bērnam savu norēķinu kontu, vecākiem vai aizbildnim kopā ar bērnu jādodas uz banku, līdzi ņemot personu apliecinošus dokumentus.
 
Lai bērnam būtu pieejams norēķinu konts, var: 
 • bērnu pievienot kā papildu lietotāju vecāka vai aizbildņu kontam; 
 • pasūtīt pie šī konta norēķinu karti uz bērna vārda.
Šādā gadījumā bērns var izmantot vecāka vai aizbildņa kontā esošos līdzekļus! 

No 16 gadu vecuma jaunietis var apkalpoties bankas filiālēs bez vecāka vai aizbildņa klātbūtnes. Piemēram, atvērt kontu, pieslēgt bankas pakalpojumus un veikt citas nepieciešamās darbības. Dodoties uz banku, līdz jāņem personas apliecinošs dokuments, kas ir pase vai eID karte.

Patērētāja pamatkonts 

Patērētāja pamatkonts — maksājumu konts, kas nodrošina piekļuvi maksājumu konta pamatfunkcijām.


   Tās ir:
 • darba algas, sociālo pabalstu saņemšana un citu naudas līdzekļu ieskaitīšana, komunālo maksājumu veikšana, nodokļu samaksa; 
 • maksājumu veikšana, maksājumu kartes iespējas. 
Latvijā pienākums piedāvāt pamatkonta pakalpojumu ir tām kredītiestādēm, kuru komercdarbības modelis paredz ar maksājumu kontu saistītu pakalpojumu sniegšanu.

Tiesības atvērt un saņemt pamatkonta pakalpojumus ir tikai fiziskajai personai, kura ir: 
 • Eiropas Savienības rezidents; 
 • tai nav uzturēšanās atļaujas, bet tā izraidīšana no Latvijas atbilstoši Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem nav iespējama; 
 • tai ir tiesisks pamats uzturēties Eiropas Savienības teritorijā.
Pamatkonta pakalpojums ieviests, lai: 
 • patērētājs netiktu diskriminēts pilsonības vai dzīvesvietas dēļ; 
 • patērētājam būtu piekļuve pamatkonta pakalpojumiem neatkarīgi no viņa finanšu apstākļiem; 
 • piekļuve maksājumu konta pakalpojumam tiktu nodrošināta visiem iedzīvotājiem, to skaitā tiem, kurus kredītiestādes uzskata par augsta riska klientiem, piemēram, patvēruma meklētājiem vai personām pēc ieslodzījuma.

Atceries!

Tev ir tiesības vienlaikus atvērt tikai vienu pamatkontu vienā bankā.

Konts nav paredzēts saimnieciskajai vai profesionālajai darbībai.
 
Vairāk informācijas par patērētāja pamatkontu vari skatīt šeit.

Maksājumu/norēķinu karte

Maksājumu/norēķinu karteīpaši veidota plastikāta karte, kuru tev izsniedz banka vai cita finanšu pakalpojumu sniedzēja iestāde. Karte var būt piesaistīta tavam vai citas personas bankas kontam. Tā mums dod iespēju brīvi rīkoties ar naudas līdzekļiem 24 stundas diennaktī.


Kartes logotipslielākoties tie ir tādu sistēmu kā MasterCard, Visa un American Express logotipi, kā arī to hologrammas, kas iestrādātas kartē.

PIN – noteiktu ciparu kombinācija — ko izmanto, autentificējot lietotāju, kurš piekļūst sistēmai. PIN ir unikāls pieejas kods, kuru drīksti zināt tikai tu! Ja PIN kods liekas sarežģīts, vairākas kredītiestādes piedāvā mainīt PIN kodu internetbankā vai bankomātā. 


CVC kodstriju vai četru ciparu kombinācija, kas norādīta norēķinu kartes aizmugurē. Tas ir drošības kods, ar kura palīdzību tiek apstiprināti maksājumi ar karti. 

Kartes numurs — sastāv no 16 cipariem, kas sadalīts četros blokos, ko izmanto piekļuvei kartes īpašnieka kontam.

Čips un magnētiskā joslačips ir mikroprocesors, kurā atrodas visa informācija par karti un tās īpašnieku. 


PIN kods ir unikāls kods. PIN kodu atceries, neuztici nevienam. Nekādā gadījumā to nedrīkst uzrakstīt uz kartes vai pierakstīt uz lapiņas, kas glabājas naudas makā. 

Esošo kartes PIN kodu, vairākas kredītiestādes, piedāvā apskatīt internetbankā vai mobilajā aplikācijā. 

Ja PIN kods liekas sarežģīts, to var nomainīt internetbankā vai bankomātā. Atceries, neizvēlies viegli uzminamu PIN kodu.

Ja karte ir nozaudēta, steidzami sazinies ar savu banku, lai to apturētu vai bloķētu!

Maksājumu/norēķinu karti var izmantot, lai:
 • norēķinātos par precēm vai pakalpojumiem klātienē arī ārvalstīs;
 • izņemtu no bankomāta vai iemaksātu tajā skaidro naudu, veiktu rēķinu samaksu bankomātā; 
 • bankomātā aplūkotu konta atlikumu; 
 • norēķinātos par precēm vai pakalpojumiem internetā arī ārvalstīs. 

Ar kartēm, kuras piedāvā bezkontakta funkciju var ērti maksāt par pirkumiem visur, kur redzams bezkontakta norēķinu simbols arī ārvalstīs, neievietojot karti POS terminālī un neievadot PIN kodu līdz noteiktam pirkuma summas limitam.
                 
Veicot pirkumus vienmēr pārbaudi ar karti apstiprināmā darījuma summu!

Interneta pirkumiem izmanto tikai drošu internetveikalu vai pakalpojumu sniedzēju, kuru mājaslapās ir Visa Secure un/vai Mastercard logotipi, kas apzīmē drošu pirkumu sistēmu.Vairāk par drošiem pirkumiem internetā atradīsi sadaļā "Digitālā drošība".

Atceries!

Norēķinoties internetā, ievēro drošības nosacījumus! To, kā droši norēķināties ar maksājumu karti klātienē un internetā, uzzini šeit!