Kas veido valsts garantēto pensijas daļu?

Pensiju 1. līmenis

Valsts obligātā nefondētā jeb neuzkrājošā pensiju shēma 


Šajā pensiju līmenī ir iesaistīti visi Latvijas iedzīvotāji, kuri veic vai par kuriem tiek veiktas sociālās apdrošināšanas iemaksas. Pensijas apmēru aprēķina un tās izmaksu nodrošina Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra (VSAA). Pensiju 1. līmenī tiek ieskaitīti 14 % no tavas bruto darba algas.
 
Lai noskaidrotu, kāds ir tavs pašreizējais pensiju 1. līmeņa kapitāls, skaties vietnē Latvija.lv.
 

 Pensiju 1. līmenis balstīts uz solidaritātes principu

Paaudžu solidaritāte – nodokļu maksātāju sociālās apdrošināšanas iemaksas tiek izmantotas, lai izmaksātu vecuma pensijas esošajai pensionāru paaudzei.