Terminu vārdnīca

TerminiA
A Ā B C Č D E Ē F G H I Ī J K L M N Ņ O P R S Š T U V Z

Akciju emisija

Akciju emisija ir akciju sabiedrības papildu akciju izlaišana, lai piesaistītu jaunu finansējumu akciju sabiedrības darbības paplašināšanai, pilnveidei vai citiem plāniem. 

Akciju emisija var notikt divos veidos kā slēgtā emisija un publiskā emisija. Slēgtajā emisijā jaunās akcijas tiek piedāvāts iegādāties tikai esošajiem akcionāriem. Var tikt piesasitīti arī jauni akcionāri, taču tad tas notiek, akciju sabiedrības pārstāvjiem personiski vēršoties pie potenciālajiem investoriem. Par slēgto akciju emisiju informācija netiek publiski izplatīta, jo akcijas tiek piedāvātas slēgtam investoru lokam.

Savukārt publisko akciju emisiju uzrauga Latvijas Banka un par to tiek informēta visa sabiedrība, tādējādi jebkurš var kļūt par jauno akcionāru. Latvijas Banka apstiprina arī publiskās emisijas dokumentus, t.sk. emisijas prospektu. Latvijas Bankas padomes lēmumus par emisijas prospektu reģistrāciju un publisko piedāvājumu atļaušanu lasi šeit.

Publiskajai akciju emisijai ir vairāki veidi, piemēram, sākotnējais publiskais piedāvājums (IPO), kura gaitā uzņēmuma akcijas tiek pirmo reizi piedāvāts iegādāties publiski plašam potenciālo ieguldītāju lokam. Sākotnējā publiskā piedāvājuma nosacījumi t.sk. iespējamā cena vai tās amplitūda tiek noteikta emisijas prospektā, kuru apstiprina Latvijas Banka. Piemēram, ja akciju sabiedrība emitē vienu tūkstoti akciju, un vienas akcijas nominālvērtība ir 100 eiro, tad, pārdodot visas jaunās akcijas, šī sabiedrība būs piesaistījusi sev papildus 100 000 eiro. Par šiem finanšu resursiem (atskaitot emisijas un administratīvās izmaksas) akciju sabiedrība varēs iegādāties ražošanas tehniku, apgūt jaunus tirgus vai ieviest inovatīvus risinājumus savā darbībā.

Pēc tam, kad akciju sabiedrība ir iekļāvusi savas akcijas regulētajā tirgū jeb biržā, tā var veikt atkal jaunas emisijas, kas būs publiskie piedāvājumi, taču tie vairs nebūs sākotnējie publiskie piedāvājumi, kā bija tad, kad akciju sabiedrība šādu procesu veica pirmo reizi.

Izdrukāt