Par mācību līdzekli

"Mana ekonomika" dod iespēju caur ekonomikas prizmu palūkoties uz sociāliem, valsts pārvaldības, starptautisko attiecību un uzņēmējdarbības jautājumiem – pilnīgāk izprast dažādu procesu norisi individuālā, uzņēmumu, valsts un globālā līmenī.
Metodiskie ieteikumi - sadaļā ""Mana ekonomika" skolotājiem".
Izdrukāt