Finanšu pratība Latvijā

Mūsdienās nav iespējama dzīve bez finanšu pakalpojumiem un produktiem, lai cilvēks iekļautos sabiedrībā un spētu sevi nodrošināt. Finanšu pratība ir starptautiski atzīta par būtisku sastāvdaļu, lai cilvēks spētu savā labā izmantot finanšu pakalpojumus un produktus un lai finanšu sektors spētu attīstīties.  

Latvijā finanšu pratības jomu koordinē Latvijas Banka, bet iesaistās daudzi sadarbības partneri, kurus vieno kopīgs mērķis – iedzīvotāju finanšu pratības uzlabošana. Lai finanšu pratību uzlabotu mērķtiecīgi, ir izstrādāta kopīga stratēģija. Lai sadarbību sekmētu, Latvijas Bankas vadībā strādā arī kopīga darba grupa. 

Finanšu pratības stratēģija 2021 – 2027

stratēģija

Lai uzlabotu iedzīvotāju naudas prasmi, finanšu drošību un labklājību, tiek ieviesta Latvijas iedzīvotāju finanšu pratības stratēģija 2021.–2027. gadam.


 

Stratēģiskie partneri

partneri

Latvijas iedzīvotāju naudas prasmes uzlabošana un labklājības veidošana rūp daudzām valsts, nevalstiskā un privātā sektora institūcijām. Lai tas izdotos, mēs apvienojam spēkus kopīgā darba grupā. 

Izdrukāt