Partneri

Latvijas iedzīvotāju naudas prasmes uzlabošana un labklājības veidošana rūp daudzām valsts, nevalstiskā un privātā sektora institūcijām. Lai tas izdotos, mēs apvienojam spēkus kopīgā darba grupā. 

Lai vienotos un apliecinātu savu apņemšanos ieviest Latvijas iedzīvotāju finanšu pratības stratēģiju 2021.–2027. gadam, 17 partneri parakstījuši sadarbības memorandu

Partneri tajā apņemas kopīgiem spēkiem paaugstināt Latvijas iedzīvotāju finanšu pratību: 

  • uzlabot kompetences un veidot ilgtspējīgu finanšu pratības kultūru,
  • nodrošināt kvalitatīvu finanšu vidi un  
  • veidot stratēģisku un uz sadarbību vērstu institūciju pieeju finanšu pratības pilnveidošanā.  

Memorandu parakstījuši: 

Latvijas Banka, Ekonomikas ministrija, Patērētāju tiesību aizsardzības centrs, Nodarbinātības valsts aģentūra, “Finanšu nozares asociācija”, Latvijas Apdrošinātāju asociācija, Banku augstskola, Rīgas Tehniskā universitāte, Ekonomikas un kultūras augstskola, Akciju sabiedrība “Attīstības finanšu institūcija Altum”, Akciju sabiedrība “Nasdaq Riga”, AS “SEB banka”, Luminor Bank AS Latvijas filiāle, “Swedbank” AS, Akciju sabiedrība “Citadele banka”, “Junior Achievement Latvia” un “Global Shapers Community – Riga” projekts FinLit. 


Kopīgi Latvijas Bankas vadītajā darba grupā piedalās arī citi partneri, kuri vēlas iesaistīties iedzīvotāju naudas prasmes uzlabošanā.   

Ik gadu tiek apkopots aktivitāšu plāns, atbilstoši kopīgajiem mērķiem. Notiek regulāras partneru tikšanās, lai apmainītos aktuālajā informācijā, dalītos pieredzē, tiktos ar dažādām stratēģijā iekļautajām mērķa grupām. Ik gadu kopīgi tiek rīkota “Finanšu pratības nedēļa” un “Tavas pensijas nedēļa”.  

Izdrukāt