Stratēģija

Lai uzlabotu iedzīvotāju naudas prasmi, finanšu drošību un labklājību, tiek ieviesta Latvijas iedzīvotāju finanšu pratības stratēģija 2021.–2027. gadam.

Stratēģijā izvirzīti trīs mērķi: 

  • Uz ilgtspējību vērsta finanšu pratības kultūra un kompetenču pilnveide. 

  • Atbilstošas finanšu vides kvalitātes nodrošināšana. 

  • Finanšu pratības stratēģiskā plānošana, plaša un efektīva ieinteresēto pušu iesaistīšana. 

Lai īstenotu katru no mērķiem, ir noteikti nepieciešamie darbības virzieni ar veicamajiem uzdevumiem, sasniedzamajiem rezultātiem, sasniegumu rādītājiem, mērķa grupām, iesaistītajām pusēm un atbildīgajām institūcijām. 

Kas ir finanšu pratība ir zināšanu, rīcības un  attieksmes kombinācija.

 

Stratēģija 2021 – 2027

Iepazīsties ar Latvijas iedzīvotāju finanšu pratības stratēģiju 2021.–2027. gadam!


 

Stratēģija 2014 – 2020

Spēkā no 2014. līdz 2020. gadam.

Izdrukāt