Kāpēc vienas profesijas pārstāvji dažreiz saņem atšķirīgas darba algas?

Darba algu atšķirību iemesli

Tu uzzināsi:

jo labākas zināšanas un prasmes tev būs, jo lielākas būs arī iespējas saņemt lielāku darba algu.

Ilustratīvs attēls: Andra krustmāte Beāte un blakus viņai domu burbulis ar galdnieku.

Kādu dienu pie Andra ciemos atnāca krustmāte Beāte. Andris palielījās ar dizaina un tehnoloģiju mācību stundā izgatavoto maizes dēlīti – to viņš bija izgriezis sirds formā un nolēmis dāvināt mammai. Krustmāte Andri paslavēja un ieteica savas prasmes pilnveidot. Nākotnē Andris, ja vēlēsies, varēs strādāt viņas galdniecības uzņēmumā. Ar pilnveidotām zināšanām un prasmēm Andris bez darba nepalikšot. Uzņēmumā pašlaik trūkst meistaru ar "zelta rokām".
Labu galdnieku uzņēmumā ir daudz, bet krustmāte meklē tādu, kurš prot gan uzzīmēt skices mēbelēm ar izsmalcinātiem kokgriezumiem, gan arī pats tās izgatavot. Tādam meistaram viņa maksāšot lielāku darba algu nekā citiem.

No kā atkarīgs galdnieka saražoto krēslu skaits un kvalitāte? Galvenokārt no viņa zināšanām un prasmēm – krēslu var izgatavot gan vienas stundas, gan nedēļas laikā, tas var kalpot vienu dienu vai daudzus gadus. Krēsls var būt arī unikāls, izgatavots dažos eksemplāros. 

Piemēram, tādas mēbeles savulaik izgatavoja ievērojamais latviešu grafiķis, gleznotājs un lietišķās mākslas meistars Ansis Cīrulis . Par šīm īpašajām mēbelēm viņš 1938. gadā saņēma zelta medaļu 1. Starptautiskajā amatnieku izstādē Berlīnē.

Rīgas pils Sūtņu zāleAtjaunotās Anša Cīruļa mēbeles Rīgas pils Sūtņu zālē. Avots

 Īpaši kvalitatīvas preces un pakalpojumus ražotājam iespējams pārdot par augstāku cenu. Speciālistiem, kuriem ir nepieciešamās zināšanas un prasmes, lai paveiktu šādus sarežģītākus darbus, arī darba alga var būt lielāka.

Atalgojums ir tieši atkarīgs no darbam nepieciešamajām zināšanām, prasmēm un darba izpildes rūpības jeb attieksmes pret darbu. Daudzas šīs prasmes tu jau apgūsti un vari pilnveidot skolā. Dzīves laikā cilvēki savas zināšanas un prasmes papildina un pilnveido. Tas dod lielāku drošību nepalikt bez darba.

Bezdarbnieks — cilvēks, kurš konkrētajā brīdī nestrādā, bet meklē darbu.


Pārbaudi sevi!

3.1. uzdevums


Jo vairāk zināšanu un prasmju nepieciešams un jo atbildīgāks ir veicamais darbs, jo lielāku algu iespējams saņemt.

Pārbaudi sevi!

3.2. uzdevums 

Vairākumā labi apmaksātu profesiju nepieciešamas ne tikai izcilas prasmes un daudzveidīgas zināšanas, bet arī noteikta darba pieredze. Tās ir profesijas, kurās ir lielāka atbildība: šo profesiju pārstāvjiem jāuzņemas atbildība ne tikai par savu, bet arī citu cilvēku padarīto darbu, un viņi ļoti bieži riskē. Viņu darbam lielākoties ir nepieciešama augstākā izglītība.

Pārbaudi sevi!

3.3. uzdevums 

 

Padomā!

Vai zini, cik ir dažādu profesiju?


Latvijā reģistrētas vairāk kā 4000 dažādu profesiju. Liela daļa no šīm profesijām Latvijā ir pieprasītas, bet ir arī retas, mazāk pieprasītas profesijas. Taču tas nenozīmē, ka tās ir mazāk nozīmīgas. Latvijā nav tik daudz iespēju (darba vietu), kur šādiem retu profesiju speciālistiem strādāt.

Bieži dzīvē cilvēki maina savu profesiju – darba tirgū pieprasījums pēc vienas profesijas pārstāvjiem samazinās un pēc citas – palielinās, mainās tehnoloģijas, un arī tas rada pārmaiņas darba tirgū.

Pārbaudi sevi!

3.4. uzdevums 

Dažādu profesiju pārstāvji saņem atšķirīgus atalgojumus, jo atšķiras viņu:
  • darba pienākumi;
  • nepieciešamās zināšanas un prasmes;
  • atbildība par veicamo darbu.