Kāpēc vispār ir jāstrādā?

Darbs

Tu uzzināsi:

ko nozīmē darīt darbu;
kā zināšanas un prasmes palīdz paveikt darbu;
kāpēc ir svarīga attieksme pret veicamo darbu.

Vectēvs Mārai un abiem zēniem lūdza palīdzību sakraut malku, tātad – izdarīt noteiktu darbu.
Kas ir darbs, un kāpēc jāstrādā?

Pārbaudi sevi!

1.1. uzdevums 


Darbs — viss, ko cilvēki dara, lai radītu materiālās un garīgās vērtības un veiktu pakalpojumus, kas nepieciešami vajadzību apmierināšanai. A


Visas materiālās un kultūras vērtības rodas darba rezultātā. Par daudzām šādām vērtībām, kas radītas pirms daudziem gadu simtiem, mēs turpinām rūpēties un priecāties arī mūsdienās, piemēram, par Rundāles pili.

Rundāles pils.
Rundāles pils dārzs.

Darbs palīdz uzlabot cilvēku dzīves apstākļus.

Katrs darbs rada kaut ko jaunu, kas vajadzīgs pašam vai citiem cilvēkiem.


Mēs varam veikt algotu darbu, par to saņemot samaksu – darba algu.


Darba alga — samaksa jeb atlīdzība par padarīto darbu.


Varam veikt darbu arī, nesaņemot atlīdzību, piemēram, bez atlīdzības veikt dažādus darbus mājās, palīdzēt draugiem. Šāda darba "alga" ir gandarījums – iespēja vairāk laika pavadīt kopā ar ģimeni un draugiem.

Darbu sabiedrības labā, nesaņemot atlīdzību, sauc par brīvprātīgo darbu.


Brīvprātīgais darbs ir ļoti svarīgs ikvienā sabiedrībā. Ir darbi, kuru veikšana iespējama tikai brīvprātīgi, piemēram, cilvēki dodas palīdzēt uzkopt dzīvnieku patversmes teritoriju, izvest dzīvniekus pastaigā. Tas ļauj dzīvnieku patversmei ietaupīt ierobežotos naudas līdzekļusun parūpēties par daudz vairāk dzīvniekiem.

 

Arī Rundāles pils skaistā parka atjaunošana kļuva iespējama, izmantojot brīvprātīgo darbu daudzās talkās. Vislielākā talka notika 1983. gadā, un tajā piedalījās 2180 talcinieku. A

Celiņu veidošanas talka Rundāles pils parkā 1983.gadā.Celiņu veidošanas talka Rundāles pils parkā 1983. gadā. Avots

 
Lai darītu jebkuru darbu, jābūt noteiktām zināšanām, prasmēm un iemaņām, kā arī ieinteresētai attieksmei pret veicamo darbu.

Zināšanas izpaužas, tās atpazīstot vai atceroties un mākot izmantot.Prasmes — iemaņas, kuras rodas, darbu darot atkārtoti.


Attieksme pret darbu — tas, kā dari darbu – rūpīgi vai pavirši.


Ilustratīvs attēls: Māra ved pastaigā Andra suni Džipiņu.


Andra suns Džipiņš vienmēr ir jautrs un dzīvespriecīgs. Dvīņi Māra un Ansis labprāt palīdz Andrim izvest suni pastaigāties. Māra apsolīja Matīsam šodien aizvest Džipiņu uz speciālo suņu rotaļlaukumu. Māra ir sākusi lasīt interesantu grāmatu. Viņa noteikti grib šodien to izlasīt līdz galam un uzzināt stāsta beigas. Taču viņa atceras sev uzticēto uzdevumu un nolemj – vispirms izvedīs Džipiņu pastaigā un tikai tad lasīs grāmatu tālāk.


Padomā!

Vai tu varētu paslavēt Māru par viņas attieksmi pret draugam doto solījumu?


Katram darbam nepieciešamas atšķirīgas zināšanas un prasmes, kā arī pareiza attieksme pret darbu:


Piemērs!

Lai brauktu ar automašīnu jāzina ceļu satiksmes noteikumi, bet ar to nepietiek.
Vēl ir jāprot vadīt automašīnu. Jo vairāk ar to brauc, jo labāk tas padodas – tiek attīstītas braukšanas prasmes.
Taču svarīga ir arī attieksme. Ja, braucot ar automašīnu, uz ceļa nebūsi pieklājīgs un neievērosi ceļu satiksmes noteikumus, tu vari radīt avārijas situāciju, apdraudēt savu un citu cilvēku drošību un veselību.
Pārbaudi sevi!

1.2. uzdevums


Pārbaudi sevi!

1.3. uzdevums


Konkursa 1.–4. klases skolēniem "Mana vārdnīciņa" laureāta darbs "Kas ir darbs?"Konkursa 1.–4. klases skolēniem "Mana vārdnīciņa" laureāta darbs.