Kā cīnīties pret tirdzniecības ierobežošanu?

Starptautiskās ekonomiskās organizācijas

Materiāls tev palīdzēs:

noskaidrot, kas ir ekonomiskā integrācija un kādi ir dalības tirdzniecības savienībā guvumi.

Ekonomiskās sadarbības nepieciešamība
Ekonomiskā integrācija jeb valstu ciešāka saimnieciskā "draudzība" nozīmē to, ka valstis vienojas atcelt vai mazināt savstarpējās tirdzniecības un ekonomiskās sadarbības šķēršļus – mazināt protekcionismu un tirdzniecības barjeras. Tas ļauj valstīm efektīvāk izmantot savus resursus un piedāvā daudz lielāku preču un pakalpojumu noieta tirgu. Vienlaikus tas nozīmē arī to, ka uzņēmējiem būs jātiek galā ar lielāku konkurenci, kas savukārt sola guvumus patērētājiem – plašāku un izdevīgāku preču un pakalpojumu izvēli.Pasaules Tirdzniecības organizācija (PTO) 


Protams, situācija, kad visas valstis viena otrai piemērojušas 20% tarifus, ir sliktāka, nekā tā būtu, ja tarifi būtu kaut vai mazliet zemāki, piemēram, 10%. Tomēr, ja viena valsts vienpusēji atcels tarifus, tā var zaudēt darbavietas. Tāpēc būtu vēlams, lai valstis samazinātu tarifus vienlaikus. Kā panākt šādu koordināciju? Ar mērķi koordinēt tirdzniecības barjeru samazināšanu 1995. gadā tika izveidota PTO (ideja ir senāka – to jau 1948. gadā centās iedzīvināt Vispārējais tarifu un tirdzniecības nolīgums).
PTO pašlaik darbojas 164 pasaules valstis, kas aptver 98% pasaules tirdzniecības. A PTO galvenais mērķis ir brīva un atvieglota tirdzniecība un vienošanās par sava veida "ceļu satiksmes noteikumiem" ārējā tirdzniecībā, kas ir saistoši visām PTO dalībvalstīm. Papildus atvieglotiem tirdzniecības nosacījumiem PTO ietvaros pasaulē pašlaik pastāv gandrīz 300 dažādu savstarpēji labvēlīgu reģionālās tirdzniecības līgumu.

PTO dalībvalstis A Eiropas Savienība (ES)
Eiropā jau sākot ar 1957. gadu, kad tika izveidota Eiropas Ekonomiskā kopiena, starp valstīm pakāpeniski tika veidota arvien ciešāka ekonomiskā sadarbība. Latvija kā ES valsts ir pasargāta no Eiropas valstu tirdzniecības barjerām, jo ES ietvaros brīvi var pārvietoties ne tikai preces un pakalpojumi, bet arī finanšu kapitāls, kā arī var brīvi pārvietoties, dzīvot un strādāt darbaspēks jeb ES valstu iedzīvotāji. Lai šāds brīvais tirgus varētu pastāvēt, ES ir kopīgas institūcijas: Eiropas Tiesa, Eiropas Parlaments, Eiropadome, Eiropas Komisija u.c., kas kopīgi lemj par dažādiem jautājumiem. ES ir sasniegusi visas minētās integrācijas fāzes, jo pašlaik daudzas ES valstis lieto vienotu valūtu eiro un pastāv Ekonomikas un monetārā savienība. Turklāt ES ir noslēgusi ciešākas sadarbības un brīvās tirdzniecības līgumus ar daudzām pasaules valstīm. Latvija ir ES valsts kopš 2004. gada, un šajā laikā Latvijas preču eksports uz ES valstīm audzis gandrīz četras reizes, jo vairs nav citu ES valstu tirdzniecības barjeru.Apvienoto Nāciju Organizācija (ANO)

ANO ir starptautiska organizācija, kas apvieno 193 valstis kopīgam darbam, lai panāktu mieru un drošību pasaulē, veidotu draudzīgas attiecības un veicinātu sociālo progresu, augstākus dzīves standartus un cilvēktiesības. Tā pēdējo 30 gadu laikā palīdzējusi 370 milj. iedzīvotāju uzlabot savu dzīvi. Kaut arī ANO nesagatavo likumus, tā nodrošina līdzekļus, kas veicina starptautisku konfliktu noregulēšanu un tādas politikas izstrādi, kura ietekmē ikviena cilvēka ikdienu.Pasaules Banka
Pasaules Banka dibināta 1944. gadā Bretonvudsas (ASV) konferences laikā, kad dibināts arī SVF.
Pasaules Bankas grupa ir pasaulē lielākais institucionālais investors, kura primārie mērķi ir nabadzības apkarošana un jaunattīstības un attīstības valstu ekonomiskās izaugsmes stimulēšana.Starptautiskais Valūtas fonds (SVF)

SVF tika nodibināts 1944. gada jūlijā ANO konferencē, kad 45 valstu valdību pārstāvji vienojās par ekonomiskās sadarbības sistēmas izveidošanu.
Šīs sistēmas mērķis bija izvairīties no tās postošās ekonomiskās politikas atkārtošanās, kura veicināja Lielo depresiju. SVF nodrošina starptautisko sadarbību monetārajā jomā, veicina starptautiskās tirdzniecības paplašināšanos un atbilstošu izaugsmi, nodrošina valūtas kursu stabilitāti.Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācija (OECD)
OECD misija ir demokrātijas un tirgus ekonomikas principu ievērošanas veicināšana, kā arī valstu ilgtspējīgas tautsaimniecības attīstības sekmēšana globalizācijas kontekstā. OECD ir unikāls forums, kas ļauj dalībvalstu pārstāvjiem efektīvi risināt tām saistošos problēmjautājumus, definējot veiksmīgākās pieejas, kas balstās uz atsevišķu valstu pieredzi, kā arī koordinēt nacionālo un starptautisko politiku izstrādi.
Latvija ir OECD dalībvalsts kopš 2016. gada 1. jūlija.

 Noskaties videomateriālu par Latvijas dalību starptautiskajās organizācijās!

Latvija īsteno savas ārpolitikas prioritātes, arī aktīvi piedaloties starptautiskajās organizācijās. Iesaiste tajās bijusi pārdomāta un likumsakarīga izvēle, jo nelielas valstis var sasniegt vēlamo rezultātu, sadarbojoties ar citām valstīm. Latvijas interesēs ir, lai starptautiskās organizācijas un to dalībvalstis saglabātu, sargātu un atbalstītu valstu attiecību ietvaru, kas balstīts starptautisko tiesību normās, kopīgās diskusijās un kompromisos.
Kāda ir eiro vērtība?

Nākamā apakštēma