Par tēmu

Fiskālā politika

  • Izprot valdības iespējas ietekmēt tautsaimniecības dalībnieku uzvedību un tautsaimniecību kopumā ar fiskālās politikas instrumentiem (nodokļiem, subsīdijām, kapitālizdevumiem u.c.).
  • Izvērtē guvumus un izmaksas dažādu alternatīvu sasniegšanai (taisnīgums un efektivitāte, ilgtermiņa un īstermiņa, deficīts, parāds, aizņemšanās, monetārā finansēšana un nodokļu paaugstināšana, izdevumu samazināšana).
  • Spēj sekot līdzi pieņemto fiskālās politikas lēmumu iespējamai ietekmei uz cikliskumu, zina institucionālā ietvara būtību.Bieži dzirdams jēdziens "fiskālā telpa". 2020. gadā fiskālā telpa (iespēja palielināt budžeta izdevumus) bija 192,4 milj. eiro no 100 001,6 milj. eiro budžeta kopapjoma, ņemot vērā, ka budžeta ienākumu pieaugums plānots 717,1 milj. eiro. Ko tas īsti nozīmē? Šajā tēmā uzzināsi arī, kad valsts izdevumu palielināšana var būt vēlama un kad nē. Arīdzan, kāpēc ir svarīga nodokļu politikas prognozējamība.