Par tēmu

Tirgus un cena

1. Izprot, ka cena tirgū veidojas pircēju (pieprasījuma) un pārdevēju (piedāvājuma) mijiedarbībā un to, kā atšķiras patērētāju reakcija uz dažādu preču cenu pārmaiņām.

2. Izprot, kā uzņēmēji nosaka savu preču cenas atkarībā no situācijas tirgū. Saprot, kas nosaka konkurences līmeni tirgū (barjeras jaunu uzņēmumu ienākšanai tirgū, pārdevēju daudzums, pieprasījuma elastība, iespēja ietekmēt tirgus cenu u.c.). Izprot, kā dažādi konkurences tirgi ietekmē patērētāju labklājību un kā valsts atbalsts un ēnu ekonomika ietekmē konkurenci un resursu sadali sabiedrībā.

3. Izprot sakarību starp konkurenci, ražošanas faktoru izmantošanas efektivitāti un valsts labklājības līmeni. Spēj pamatot, kādos gadījumos ar regulējumu noteikti ierobežojumi palielina sabiedrības labklājību un kādos — samazina, un izprot nepieciešamību pēc konkurenci un patērētāju tiesības uzraugošām institūcijām.

Ilustratīvs attēls. Kalendārā atvērts jūnija mēnesis, kurā atzīmēti Līgo svētki un Jāņi. Blakus siers ar piestiprinātu cenu 6 eiro.Pirms Jāņiem veikalos paaugstinās Jāņu siera cena. Pircēji cenas pieaugumā vaino pārdevējus, savukārt pārdevēji apgalvo, ka cenu kāpumu izraisa pircēji.

Kam taisnība?
Darba tirgus

Nākamā tēma