Par tēmu

Valsts nepieciešamība

Sasniedzamie rezultāti 
1. Izmantojot iepriekš apgūtās zināšanas par tirgus nepilnībām un ārējiem blakusefektiem (externalities), spēj pamatot valsts nepieciešamību, t.sk. izprot galveno valsts institūciju (Latvijas Republikas Saeima, Ministru kabinets, nozaru ministrijas, Latvijas Banka, Finanšu un kapitāla tirgus komisija, Konkurences padome, Patērētāju tiesību aizsardzības birojs u.c.) lomu sabiedrībā.

2. Saskata guvumus, kurus rada šo institūciju darbība, un spēj identificēt arī iespējamās nepilnības, ja to darbība ir krietni plašāka par tirgus nepilnību novēršanu (govermentfailure), ierobežojot privāto iniciatīvu.

3. Izprot struktūrpolitikas nepieciešamību un ietekmi uz valsts attīstību (darba tirgus regulējums, izglītības politika, veselības aprūpe, valsts pārvaldes un tiesu sistēmas efektivitāte u.c.).

4. Spēj veikt politikas lēmumu guvumu un zaudējumu (cost/benefit) analīzi attiecībā uz valsts iespējām ietekmēt tās attīstību. Salīdzina valstis, izmantojot dažādus labklājību raksturojošus rādītājus, analizējot cēloņus un instrumentus, ar kuriem var ietekmēt to izaugsmi. Diskutē par to, kā dažādas valsts pārvaldes izvēles ietekmē valsts attīstību.


Uz Kolorado upes Lielās depresijas laikā uzbūvētais Hūvera aizsprosts (Hoover Dam) gadā saražo aptuveni 4 mljrd. kilovatstundu elektroenerģijas. Tas ir pietiekami, lai nodrošinātu 1,3 milj. cilvēku vajadzības Nevadas, Arizonas un Kalifornijas štatā. Rail Baltica ir jauns dzelzceļa infrastruktūras projekts, kura mērķis ir integrēt Baltijas valstis Eiropas dzelzceļu tīklā. Šis ir viens no Eiropas Savienības transporta tīklu prioritārajiem projektiem.


Fiskālā politika

Nākamā tēma