Par tēmu

Darba tirgus

Andra krustmātes Beātes galdniecības uzņēmumā strādā daudz darbinieku. Uzņēmumam ir direktors, kurš atbild par tā darbību. Uzņēmumā strādā meistari – galdnieki, krāsotāji, grāmatvedis, palīgstrādnieki, šoferi, kuri preci izvadā klientiem, kā arī apkopējas, kuras uzkopj telpas.

Vislielāko algu krustmātes uzņēmumā saņem uzņēmuma direktors. Šāds amats uzņēmumā ir tikai viens. Viņam ir vislielākā atbildība, viņš pārrauga uzņēmuma darbību kopumā. Viņš ir arī mēbeļu dizainers un dažreiz kopā ar citiem uzņēmuma meistariem izpilda vissarežģītākos pasūtījumus. Galdniecībā ir ļoti daudz palīgstrādnieku. Viņi saņem mazāku darba algu, jo viņu zināšanas, prasmes un atbildība ir mazāka nekā meistariem. Ja kāds no palīgstrādniekiem no uzņēmuma aizietu, krustmātei nebūtu grūti atrast vietā citu. Savukārt, ja no uzņēmuma aizietu tā ilggadējais direktors, atrast līdzvērtīgu speciālistu nebūtu viegli. Pieprasījums pēc šāda augsta līmeņa speciālistiem ir liels, jo arī citiem uzņēmumiem nepieciešami spējīgi un pieredzējuši vadītāji.

Ilustratīvs attēls: Andra krustmāte Beāte un blakus viņai domu burbulis, kurā iekšā dažādu profesiju pārstāvji - grāmatvedis, krāvējs, šoferis, apkopēja, galdnieks.

Uzņēmējs

Nākamā tēma