Kā ar savu ražojumu izcelties citu konkurentu vidū un nopelnīt vairāk?

Produkti un inovācijas

Tu uzzināsi:

kas ir produkts;
kāds ir produktu iedalījums.


Andra krustmāte Beāte nolēmusi paplašināt savu galdniecības uzņēmumu. Pašlaik uzņēmumā ražo tikai koka mēbeles. Viņa vēlas, izmantojot kā izejvielu koku, ražot arī dažādas attīstošās rotaļlietas bērniem.

Krustmāte Beāte uzaicināja Andri kopā ar viņa draugiem uz sarunu, lai noskaidrotu, kāda veida rotaļlietas bērni labprāt iegādātos un kādas īpašas, no citu konkurentu ražojumiem atšķirīgas idejas vajadzētu ņemt vērā.

Andris un viņa draugi ar prieku piekrita palīdzēt krustmātei Beātei. Ideju viņiem ir daudz. Vai arī tu vēlies dalīties ar savām radošajām idejām?

Uzņēmēji un tirgotāji, stāstot par savu darbu, lieto arī terminu produkts. Iespējams, arī tu to esi dzirdējis.

Ar terminu produkts saprot preču ražošanas vai pakalpojumu sniegšanas rezultātu, kuru ražotājs vai pakalpojumu sniedzējs vēlas pārdot tirgū par noteiktu cenu. Interesanti, ka katram produktam ir arī noteiktas īpašības. Piemēram, ja produkts ir apavi, tiem piemīt piemērotība noteiktam gadalaikam (ziema, vasara), lietošanas mērķis (ielai, sportam), stils, izmērs, krāsa.

Produkts — vērtība, kas tiek piedāvāta tirgū, lai apmierinātu klienta vajadzības.


Klients — cilvēks, kurš izmanto kādas iestādes pakalpojumus vai iegādājas preci.


Preces var ražot un pakalpojumus var sniegt ikviena iedzīvotāja patēriņam (piemēram, pārtika, apģērbs, mēbeles, friziera, zobārsta, ēdināšanas pakalpojumi). Tās sauc par patēriņa precēm.

Ir preces un pakalpojumi, kas var tikt ražoti un pārdoti tikai uzņēmējiem. Tos izmanto tālākai ražošanai un dažādu uzņēmumu darbības nodrošināšanai.


Pārbaudi sevi!

1.1. uzdevums


Ir uzņēmumi, kuri piedāvā gan preces, gan pakalpojumus. Piemēram, Andra krustmātes Beātes galdniecības uzņēmums ražo mēbeles (preces) un piedāvā tās arī atvest un salikt (pakalpojums).

Ir arī tādi produkti, kuri nepieciešami gan uzņēmumiem, gan katram iedzīvotājam, piemēram, dažādi bankas pakalpojumi – algas vai uzņēmuma norēķinu konts bankā, norēķinu kartes, naudas pārskaitījumi.


Pārbaudi sevi!

1.2. uzdevums


Lai saražotie produkti izceltos konkurentu vidū un uzņēmējs varētu arī vairāk nopelnīt, nepieciešams kaut kas īpašs, jauns, ar ko šī prece atšķiras no citām, līdzīgām precēm.

Darba ražīguma procesa uzlabošanā ietaupītie resursi, piemēram, cilvēka resurss, var tikt izmantoti jaunu, inovatīvu tehnoloģiju ieviešanai un pat radīšanai.

Idejas, kuras ir neparastas, piešķir konkrētajai precei kādu līdz šim vērtīgu, bet nebijušu īpašību, sauc par inovatīvām idejām, bet šādu unikālu produktu vai pašu unikālo ražošanas paņēmienu – par inovāciju.

Inovācija — unikāla produkta radīšana.


Unikāls produkts — neparasts, līdz šim nebijis produkts.
Padomā!

Vai tu vari nosaukt kādas neparastas (inovatīvas) idejas? Kāpēc tevis nosauktās idejas ir inovatīvas?

Ja inovatīvie produkti ir tādi, kas apmierina patērētāju vēlmes un vajadzības, šos produktus labprāt pirks, un tas ļaus palielināt uzņēmuma ieņēmumus un tā darbinieku ienākumus. Tātad darba ražīguma pieaugums veicina dzīves līmeņa kāpumu.

Jaunas idejas un inovācijas uzņēmējdarbībā jārada nepārtraukti, jo mainās arī pircēju vajadzības un vēlmes. Arī konkurence liek nepārtraukti attīstīties.


Pārbaudi sevi!

1.3. uzdevums