Par tēmu

Starptautiskā tirdzniecība

  • Izprot, kā specializācija un starptautiskā tirdzniecība veicina resursu efektīvāku izmantošanu. Prot izskaidrot, kāpēc ir produkti, kurus gan vietējam patēriņam, gan eksportam izdevīgāk ražot savā valstī, bet citus izdevīgāk importēt.
  • Izprot ekonomiskās integrācijas (tirdzniecības līgumi, savienības) un diversifikācijas lomu.
  • Izprot globalizācijas nozīmi valstu labklājības pieaugumā (tehnoloģiju pārnese, ekonomija, ko var gūt, ja ir liels ražošanas apjoms, lielāka izvēle, resursu pieejamība, zemākas cenas u.c.). 
  • Spēj diskutēt, kāpēc valstis dažkārt izvēlas protekcionismu, un prot novērtēt tā ietekmi uz labklājību.
  • Izprot, ka valūtas kurss ir vienas valūtas nosacīta cena citā valūtā un kā valūtas kurss ietekmē vietējo un starptautiski tirgojamo preču un pakalpojuma cenas, pieprasījumu un piedāvājumu.
  • Izprot starptautiskās tirdzniecības lomu valstu specializācijā un darba ražīguma un labklājības pieaugumā. Tāpat kā mazā grupā vai uzņēmumā, arī valstu līmenī specializācija veicina tālāku darba ražīguma uzlabošanos.


Plašsaziņas līdzekļos dzirdam aicinājumu "Lietosim Latvijā ražotas preces!". Kādu rītu ap Latviju uzcelts žogs, un neko nevar ne ievest, ne izvest, nav nevienas ārpus Latvijas ražotas preces. Veikalu plauktos nav atrodami ne ierastie mobilie tālruņi, ne iemīļoto zīmolu apavi. Katastrofa!