Ja specializēties ir labi, kāpēc tomēr ir noderīgi "neturēt visas olas vienā groziņā"?

Ekonomiskā diversifikācija

Materiāls tev palīdzēs:

noskaidrot, kas ir diversifikācija un kādas ir tās priekšrocības.
Ja valstij ir kādas īpašas priekšrocības (lēts vai kvalificēts darbaspēks, īpaši dabas resursi u.c.), specializēšanās kādas preces ražošanā vai pakalpojuma sniegšanā var nodrošināt būtiskus guvumus. Taču ilgtermiņā stabilas labklājības nodrošināšanai ir svarīga ekonomiskā diversifikācija jeb specializēšanās dažādu preču vai pakalpojumu ražošanā, jo atkarība tikai no dažiem produktiem vai pakalpojumiem pārmaiņu un satricinājumu brīžos var radīt lielāku risku.

Piemēram, ja valsts pamatā ir atkarīga tikai no naftas produktu ieguves un eksporta, naftas cenu kritums būtiski ietekmēs šīs valsts tautsaimniecību. Tāpat arī, ja valsts galvenokārt specializējas tūrisma pakalpojumu sniegšanā, to negatīvi ietekmēs situācija, kad tūristu plūsma mazināsies vai pat apstāsies, tūristu mītnes zemēs pasliktinoties ekonomiskajai situācijai, kas tādējādi mazinās potenciālo tūristu ienākumus, vai, piemēram, kādas dabas katastrofas dēļ. Tāpēc labāk specializēties vairāku nesaistītu preču ražošanā, jo tad šo preču pieprasījumu un piedāvājumu ietekmējošie faktori atšķirsies. Piemēram, ja valsts specializētos IT pakalpojumu sniegšanā un lauksaimniecībā, plūdu gadījumā ciestu lauksaimniecības raža, bet IT pakalpojumu sniegšana varētu turpināties bez apgrūtinājumiem.

Tāpēc, lai gan specializācija ir svarīga, valstis tomēr specializējas vairāku preču un pakalpojumu ražošanā, lai mazinātu risku un zaudējumus neparedzētu situāciju gadījumā.
Piemēram, 4. un 5.  attēlā redzams, cik daudzveidīgs ir Latvijas eksports un cik apdraudēts ir Kuku salu eksports gadījumā, ja kaut kas neparedzēts notiek zivju tirgū.

4. attēls. Latvijas eksports 2017. gadā A 


5. attēls. Kuku eksports 2017. gadā A


Starptautiskās tirdzniecības ārējie riski

Gan piedāvāto preču un pakalpojumu klāsta, gan to eksporta ekonomiskā diversifikācija ir īpaši svarīga valstīm ar mazu un tirdzniecībai atvērtu tautsaimniecību – tās daudz sāpīgāk var skart dažādi satricinājumi (dabas katastrofas, globālās krīzes, izejmateriālu cenu svārstības u.c.), jo tām ir mazāk resursu. Lielām valstīm ir vieglāk pārorientēt ražošanu, mazinot zaudējumus šādu satricinājumu gadījumā. Lai gan diversifikācija pilnībā nepasargā tautsaimniecību, tā palīdz mazināt zaudējumus, kas rastos, specializējoties tikai vienas preces vai pakalpojuma ražošanā.