Ko no tēmas "Starptautiskā tirdzniecība" būtu vēlams paturēt prātā?

Kopsavilkums

  • Valstij ražot visu nepieciešamo savām vajadzībām nav efektīvi, tāpēc ir izdevīgāk specializēties noteiktu preču un pakalpojumu ražošanā un nodarboties ar starptautisko tirdzniecību.
  • Pārlieku liela specializācija ir riskanta, tāpēc labāk ražošanu diversificēt, lai mazinātu ārējo risku šoku, piemēram, dabas katastrofu, lēnākas partnervalstu izaugsmes u.tml. gadījumā.
  • Starptautiskā tirdzniecība ļauj piekļūt plašākam preču un pakalpojumu klāstam, veicina konkurenci un inovācijas, nodrošina zemākas cenas.
  • Ciešā valstu ekonomiskā sadarbība un tehnoloģiju attīstība radījusi globalizāciju – ļoti augstu ekonomisko integrāciju, multinacionālus uzņēmumus un globālas vērtības ķēdes.
  • Mēģinot pasargāt uzņēmumus no ārvalstu konkurences, valstis izmanto tirdzniecības barjeras jeb protekcionismu, kas ilgtermiņā negatīvi ietekmē sabiedrības labklājību, lai gan sniedz guvumu dažām sabiedrības grupām.
  • Lai cīnītos pret tirdzniecības ierobežojumiem, izveidota Pasaules Tirdzniecības organizācija, kura iestājas par brīvu starptautisko tirdzniecību.
  • Valstīm iespējams arī savstarpēji vienoties par tirdzniecības barjeru mazināšanu, piemēram, veidojot tirdzniecības savienības.
  • Valūtas kursam ir būtiska nozīme starptautiskajā tirdzniecībā, jo tas parāda, cik vērta ir viena vietējās valūtas vienība salīdzinājumā ar citas valsts valūtu.


Kopsavilkuma pārbaudes uzdevumi par tēmu "Starptautiskā tirdzniecība"

Pārbaudi sevi

1. uzdevums 

Pārbaudi sevi

2. uzdevums 

Pārbaudi sevi

3. uzdevums