Mana ekonomika (ME) ir mācību līdzeklis, kas piedāvā apgūt ekonomikas jautājumus, kuri iekļauti vispārējās izglītības standartā sociālajā un pilsoniskajā mācību jomā. Vienlaikus ME  dod iespēju caur ekonomikas prizmu palūkoties uz sociāliem, valsts pārvaldības, starptautisko attiecību, kā arī uzņēmējdarbības jautājumiem, dodot iespēju tā lietotājiem pilnīgāk izprast dažādu procesu norisi individuālā, uzņēmumu, valsts un globālā līmenī. ME satur teorētisko pamatu, metodiskus ieteikumus skolotājiem un ilustratīvus materiālus (infografikus, ilustrācijas, video grafikus u.c.). ME ļauj ne vien apgūt ekonomikas teoriju, bet arī sniedz ieskatu, kā tā darbojas reālās dzīves situācijās, un palīdz nostiprināt zināšanas ar uzdevumu palīdzību. 

  ME materiāli sadalīti divās daļās:

  • publiski pieejamie, kas paredzēti skolēniem un pašmācībai citiem interesentiem,
  • skolotājiem domātie, kas pieejami slēgtajā sadaļā (slēgtajai sadaļai skolotājiem iespējams pieslēgties platformās E-klase un MyKoob).

  ME sadaļa skolēniem (publiski pieejamā sadaļa) strukturēta gan pēc apskatāmo jautājumu sarežģītības līmeņa (atbilstoši skolēnu vecuma posmiem), gan tematiem.

  Mācību līdzekli veidojuši Latvijas Bankas eksperti kopā ar pieredzējušiem un mūsdienīgiem ekonomikas un sociālo zinību skolotājiem:

  1.– 6. klasei: Aiga Cunska, Santa Jākobsone, Līga Lagzdkalne, Solvita Lauzēja, Dana Narvaiša, Ivo Rode, Liene Šverna, Sandra Falka,
  7.– 9. klasei: Dzintra Aploka, Margita Jirgensone, Inta Jorniņa,
  10.–12. klasei:  Agnese Slišāne, Biruta Brangule, Juta Birzniece, Kārlis Krūmiņš un Mihails Siņicins.

  ME saturu padziļinātajam kursam "Sociālās zinātnes II" izstrādāja Mihails Siņicins, Santa Kazaka un eksperti Veronika Bikse, Sandra Falka.

  Mācību līdzekli ME un tā atbilstību pamatskolas un vispārējās vidējās izglītības standartiem sociālajā un pilsoniskajā mācību jomā papildus izvērtēja ekonomikas satura mācīšanas eksperti Sandra Falka ( ME 1.–6. klasei), Biruta Brangule (ME 7.–9. klasei), Mihails Siņicins un Agnese Slišāne (ME 10.–12. klasei), Santa Kazaka (pārbaudes darbi 7.–12. klasei).

  Mana ekonomika izmantoti Gata Šļūkas zīmējumi un Aiņa Permina grafiskie attēli.

  Fotogrāfijas izmantotas no Latvijas Bankas arhīva, Leta un Shutterstock krājuma.

  Mana ekonomika. Gudrām izvēlēm esošā informācija tiek pastāvīgi aktualizēta un papildināta. Latvijas Bankai ir tiesības bez iepriekšēja brīdinājuma mainīt visu mācību līdzeklī esošo informāciju vai arī tās daļu. Latvijas Banka interneta vietnē norāda mācību līdzekļa attiecīgās sadaļas aktualizēšanas datumu. Interneta materiālā iespējamas tehniskas neprecizitātes vai kļūdas, ko pamanot, lūgums rakstīt redaktors@naudasskola.lv .

  Latvijas Banka neatbild par citu institūciju vai personu interneta vietņu saturu, kuras piesaistītas ME. Ar šo vietņu apmeklējumu saistīto risku uzņemas lietotājs.

  Mācību līdzeklī Mana ekonomika izmantotā grafiskā zīme ir Latvijas Bankas īpašums. Latvijas Bankai ir autortiesības uz visiem materiāliem, kas atrodas vietnē naudasskola.lv, ja vien nav īpašas norādes.

  Atļauta pārpublicēšana un saišu veidošana izglītības un nekomerciālos nolūkos, norādot avotu.

   

  Mācību līdzeklī "Mana ekonomika" izmantoto fotoattēlu avoti

  1.-3. klasei

  Tēma "Tirgus un cenas"

  1. apakštēma "Tirgus"
  Freepik.com:  (1), (1.3.uzd. (suns))
  Leta: (3), (1.1.uzd. (2),(6))
  Pexels.com: (5), (1.1.uzd. (4))
  Pixabay.com: (4), (1.1.uzd. (7)), (1.3.uzd. (kurpes))
  Shutterstock: (2), (1.1.uzd. (1),(3),(5),(8),(9)) (1.3.uzd. (egle), (čiekurs))

  2. apakštēma "Preces un pakalpojumi"
  Freepik.com: (2.1.uzd. (9))
  Latvijas pasts: (2.1.uzd. (14))
  Pixabay.com: (2.1.uzd. (5), (15)) 
  Shutterstock: (2.1.uzd. (1),(2),(3),(4),(6),(7),(8), (10), (11), (12),(13),(16))

  3. apakštēma "Pieprasījums un piedāvājums"
  Agrita Alkšere: (1), (2)
  Freepik.com: (3.5.uzd. (9)), (3.6.uzd. (18))
  Pixabay.com:  (3.5.uzd. (3), (5), (6), (7)), (3.6.uzd. (12), (14), (15), (16)) 
  Shutterstock: (3.5.uzd. (1), (2), (4), (8)), (3.6.uzd. (10), (11), (13), (17)) 

  Tēma Darba tirgus" 

  1. apakštēma "Darbs"
  Aivars Liepiņš, Dziesmu svētku birojs: (1.2.uzd. (3))
  Freepik.com: (1.2.uzd. (2, pressfoto),(4, azerbaijan stockers), (9, pressfoto))
  Leta: (1), (2), (1.2.uzd. (6), (10)) 
  Pexels.com: (1.2.uzd. (5), (8), 
  Pixabay.com:  (1.2.uzd. (1), (7))
  Rundāles pils muzeja arhīvs: (3)

  3. apakštēma "Darba algu atšķirību iemesli"
  Ilmārs Znotiņš, Valsts prezidenta kanceleja: (1)
   

  Tēma "Uzņēmējs" 

  1. apakštēma "Uzņēmējs"
  A. Cunskas privātais foto arhīvs: (1)
  Aerodium: (4), (5)
  Kreder Factory: (2)
  Pexels.com: (3), (1.2.uzd. (4))
  Freepik.com: (1.2.uzd. (1, serhii_bobyk))
  Pixabay.com: (1.2.uzd. (3))
  Tarzans.lv: (1.2.uzd. (2))

  2. apakštēma "Resursi biznesa idejas īstenošanai"
  Pixabay.com: (1)

  3.apakštēma "Ienākumi, izdevumi, peļņa"
  Pixabay.com: (1), (2, Teresa Wilde)

  4. apakštēma "Preču un pakalpojumu pārdošana"
  Freepik.com: (1, ijeab), (2, lifeforstock)
  Leta: (3)
  Pixabay.com: (4)
  Junior Achievement Latvia: (5)
  e-monetas.lv: (6)

  5. apakštēma "Pašizmaksa"
  Iveta Tirzīte: (2)
  Leta: (1)
  Zinaīda Ceske: (3)

  Tēma "Valsts nepieciešamība" 

  1. apakštēma "Noteikumu nepieciešamība"
  CSDD: (1.1.uzd. (1), (2), (3), (4), (5), (6))
  Freepik.com: (1.4.uzd  (1, rawpixel), (5,  jcomp), (6, Jannoon028))
  Latvijas Banka: (1.4.uzd  (2), (3))

  Tēma "Personīgais budžets"

  4. apakštēma "Personiskais budžets"
  Freepik.com: (4.2.uzd. (4, jcomp), (5, Valeria Aksakova))
  Pexels.com: (4.2.uzd. (1), (2))
  Pixabay.com: (4.2.uzd. (3), (6), (7))

  Tēma "Nauda" 

  2. apakštēma "Preču nauda" 
  Latvijas Banka: (2.5.uzd. (sudraba stienis), (vienkārša monēta), (rūpnīcā ražotas monētas))
  Leta: (2.1.uzd. (maize)), 2.5.uzd. (maksājumu kartes))
  Pixabay.com: (2), (2.1.uzd., 2.2.uzd. (garšvielas)), (2.2.uzd. (āboli)), (2.5.uzd. (kafija),
  Shutterstock: (3), (4), (2.1.uzd., 2.2.uzd. (dzirnakmeņi), (kauri gliemežvāki), (dzintars), (sāls)), (2.5.uzd (bārters), 
  Wikimedia Commons: (1)

  3. apakštēma "Nauda Latvijas teritorijā" 
  Latvijas banka: (naudas vēsturiskā ceļa attēli), (50 eiro centu), (1934.gadā izdotā lata banknote)
  Shutterstock: (ASV 50 centi)

  4. apakštēma "Skaidra nauda"
  Barclays arhīvs: (9)
  Classical Numismatic Group, Inc: (2), (3)
  Freepik: (11, 1m resources)
  Geni / CC BY-SA: (1)
  Latvijas Banka: (4), (5), (6), (7), (8), (12), (13)
  Shutterstock: (10)

  Tēma "Bankas" 

  1. apakštēma "Aizdošana" 
  Latvijas Banka: (eiro monētas)

  Tēma "Labklājība" 

  1. apakštēma "Zināšanas un prasmes"
  Shutterstock: (1.1.uzd. (1))
  Pexels.com: (1.1.uzd. (1), (2), (3), (4), (5), (6))

  2. apakštēma "Profesijas izvēle"
  Brensons, R. Ej un dari – dzīves mācības. – Rīga: Zvaigzne ABC, 2008: (1)

  4.-6. klase

  Tēma "Resursu ierobežotība"

  1. apakštēma "Guvumu un zaudējumu analīze"
  Freepik.com: (1.uzd. (1))
  Brain games: (1.uzd.(2))

  2. apakštēma “Resursu veidi”
  Freepik.com: (6, jcomp)
  Pexels.com: (2), (7), (9)
  Pixabay.com: (1), (3), (4), (5), (8)

  3. apakštēma "'Cilvēkkapitāls" 
  Latvijas Banka: (1), (2), (3), (4)
  Pexels.com: (6)
  Tilde: (5)

  4. apakštēma "Ierobežotība kā ekonomikas pamatproblēma"Freepik.com: (4.2.uzd. (1, freepic.diller))
  Pexels.com: (6)
  Pixabay.com: (1), (3)
  Sockvault.net: (2, GusRomanPhotography)

  Tēma "Tirgus un cenas"

  1. apakštēma "Cenas veidošanās"
  Agrita Alkšere: (1)
  Freepik.com: (2, dashu83), (4, timolina), (5, 6, Racool_studio)
  Pixabay.com: (3)

  2. apakštēma "Cenas, pieprasījums un piedāvājums"
  Freepik.com: (1)
  Pixabay.com: (2.1.uzd. (1), (2.2.uzd. (1), (2.3.uzd. (1)
  Leta: (2.4.uzd (1))

  3. apakštēma "Konkurence"
  Freepik.com: (3.1.uzd. (4))
  Naudasskola.lv: (3.3.uzd (1), (2))
  Pexels.com: (3.1.uzd (1), (2))
  Pixabay.com: (3.1.uzd. (3)), (1)

  4. apakštēma "Cenu ietekmējošie faktori"
  Freepik.com: (4.1.uzd. (1, master1305))
  Pixabay.com: (4.1.uzd. (2))

  Tēma "Darba tirgus"

  1. apakštēma "Darba tirgus"
  Latvijas Nacionālās bibliotēkas kolekcija "Zudusī Latvija": (1)
  Freepic.com: (2, katemangostar)

  2. apakštēma "Jaunradītā (pievienotā) vērtība"
  Agrita Alkšere: (7)
  Freepik.com: (2, Racool_studio), (4, timolina), (5, dashu83), (6, topntp26), (2.1.uzd. (mikrobiologs, finansists - pressfoto)), (2.1.uzd., būvinženieris, istabene)), (2.1.uzd. (šefpavārs - creativeart)), (9, onlyyouqj)
  Latvijas Bankas zināšanu centrs "Naudas pasaule": (1)
  Pixabay.com: (3), (8), (2.1.uzd. (medmāsa))

  Tēma "Uzņēmējs"

  1. apakštēma "Produkti un inovācijas"
  Pexels.com: (1)
  Tagabikes.com: (2)

  2.apakštēma "Biznesa ideju radīšana"
  Ette Tette: (1)

  3. apakštēma "Produktu virzīšana tirgū"
  Bratislavas Tirdzniecības muzejs: (4)
  Freepik.com: (3.1.uzd., kino - master1305)
  Leta: (1), (2), (3.1.uzd., reklāmas stabs)
  Pexels.com: (3), (3.1.uzd., laikraksts, žurnāls, internets)
  Pixabay.com: (3.1.uzd., radio, televīzija,   
  Reklāmas aģentūra "Ogilvy & Mather": (3.1.uzd., stends)

  4. apakštēma "Uzņēmumu specializācija"
  Pexels.com: (2), (3)
  Pixabay.com: (1)

  Tēma "Valsts nepieciešamība"

  1. apakštēma "Likumi"
  Freepik.com: (1.1.uzd. (3), (6))
  Leta: (1.1.uzd. (2)) 
  Pexels.com: (1.1.uzd. (7))
  Shutterstock: (1)
  Unsplash.com: (1.1.uzd. (1, Jake Ingle), (4, Jack Gisel), (5,  Alexandra I.))

  3.apakštēma "Valsts iestādes (institūcijas)"
  Pexels.com: (3.2.uzd. (5), (6))
  Pixabay.com: (3.2.uzd. (1), (3), (4))
  Unsplash.com: (3.2.uzd. (2, Stephen Kraakmo))

  Tēma "Budžets: skolas/ pašvaldības" 

  3. apakštēma "Sabiedriskais labums"
  Leta: (1)
   

  Tēma "Nauda" 

  1. apakštēma "Naudas pazīmes"
  Latvijas Banka: (1.3.uzd. (5)
  Latvijas Pasts: (1.3.uzd. (2)
  Pixabay.com: (1), (2), (1.3.uzd. (6))
  Shutterstock: (1.3.uzd. (1), (3), (4)

  2. apakštēma "Naudas funkcijas"
  Latvijas Banka: 2.1.uzd, 2.2.uzd, 2.3.uzd

  3. apakštēma "Bezskaidras naudas norēķini"
  Leta: (1)

  4. apakštēma "Hiperinflācija"
  Shutterstock: (1), (4.1.uzd. (Zviedrijas krona), (Austrālijas dolārs), (Ķīnas juaņa), (Japānas jēna), (Norvēģijas krona)), (4.4.uzd. (Zviedrijas krona)
  Pixabay.com: (4.1.uzd. 4.2.uzd. (ASV dolārs))
  Leta: (2)
  Latvijas Banka: Lata banknotes, Eiro monētas un banknotes

  Tēma "Bankas" 

  1. apakštēma "Banku loma" 
  Latvijas Banka: Eiro banknotes un monētas

  2. apakštēma "Uzkrājumi"
  Latvijas Banka: Eiro banknotes un monētas

  Tēma "Labklājība" 

  1. apakštēma "Darba ražīgums"
  ASV Gaisa spēki: (2)
  Imgur.com: (5)
  Lamplighterswooster.com: (4)
  Shorpy.com: (3)
  Wikipedia: (1)

  2. apakštēma "Specializācija un darba dalīšana"
  Harper's Weekly: (1)
  Prinstonas Universitātes arhīvs: (2)

  3. apakštēma "Tehnoloģiju nozīmīgums"
  Pixabay.com: (2.3.uzd. (ziloņauls, Roy Buri), (metāla stieple, analogicus))
  Pexels.com: (2.3.uzd. (laiva, Maria Orlova))
  Freepik: (2.3.uzd. (audums, yingyang))

  7.-9. klase

  Tēma "Resursu ierobežotība”

  2. apakštēma "Ražošanas resursi un ražošanas resursu robeža"
  Freepik.com: (4), (5), (6), (7)
  Leta: (3)
  Shutterstock: (1), (2)

  Tēma "Tirgus un cenas"

  1. apakštēma "Tirgus un konkurence"
  Pixabay.com: (1), (4)
  Shutterstock: (2), (3)
  Freepik.com: (5, onlyyouqj)
  Pexels.com: (6)

  2. apakštēma "Pieprasījums un piedāvājums, to pārmaiņas un elastība"
  Shutterstock.com: (2.12.uzd. (1))

  3. apakštēma "Ekonomiskās sistēmas"
  Freepik.com: (2, jcomp), (3, pressfoto)
  Shutterstock: (1)

  Tēma "Darba tirgus"

  2. apakštēma "Darbaspēka pieprasījums un piedāvājums"
  Pexels.com: (1)

  3. apakštēma "Darba alga, tās atšķirības"
  Freepik.com: (1, prostooleh), (3)
  Pexels.com: (2)

  4. apakštēma "Bezdarbs"
  Pixabay.com: (1)

  5. apakštēma "Darba likumdošana"
  Freepik.com: (5.2A uzd. (1, katemangostar), (2, senivpetro), (3, KamranAydinov)), 5.2B uzd. (1, katemangostar), (2, senivpetro), (3, KamranAydinov))

  Tēma "Uzņēmējs"

  3. apakštēma "Uzņēmumu finansējuma avoti"
  Freepik.com: (1, pressfoto)

  5. apakštēma "Uzņēmuma darba ražīgums"
  Shutterstock: (1)

  6. apakštēma "Uzņēmējdarbības loma sabiedrībā"
  Aerones: (1)
  Gamechanger: (2)

  Tēma "Valsts nepieciešamība"

  Ievads
  Leta: (1)
  Pexels.com: (2)

  1. apakštēma "Sabiedriskās preces un pakalpojumi"
  Leta: (1), (2), (3)

  2.apakštēma "Bezbiļetnieka (free-rider) problēma"
  Pixabay.com: (1)

  3. apakštēma "Ārējie blakusefekti, to novēršana"
  Pixabay.com: (1), (5)
  Shutterstock: (2)
  Pexels.com: (3)
  Leta: (4), (6)

  4. apakštēma "Tirgus nepilnību sekas, to novēršana"
  Leta: (1), (2),
  Shutterstock: (3), (4)

  5.apakštēma "Pašvaldības loma valsts funkciju realizācijā"
  Shutterstock: (1)

  7. apakštēma "Pārmērīga valsts iesaiste tautsaimniecībā"
  Latvijas Nacionālās bibliotēkas kolekcija "Zudusī Latvija": (1)

  Tēma "Nauda un monetārā politika" 

  2. apakštēma "Centrālās bankas nozīme"
  Latvijas Banka: (2)
  Shutterstock: (1), (3)

  3. apakštēma "Naudas pieprasījums un piedāvājums"
  Shutterstock: (1), (3.2.uzd. (1))

  Tēma "Tautsaimniecības cikli"

  Ievads
  Shutterstock: (1) 

  Tēma "Starptautiskā tirdzniecība" 

  1.apakštēma "Starptautiskā tirdzniecība, tās ieguvumi"
  Shutterstock: (1)

  3.apakštēma "Globalizācija, tās ieguvumi un riski"
  Shutterstock: (1)

  4.apakštēma "Brīvā tirdzniecība un protekcionisms"
  Shutterstock: (1)

  6.apakštēma "Valūta un valūtas kurss"
  Shutterstock: (1)

  10.-12. klase

  Tēma "Ekonomikas pamatproblēma"

  1. apakštēma "Resursu ierobežotība"
  Pexels.com: (1.uzd. (2),(3))
  Pixabay.com: (1.uzd. (4),(5))
  Shutterstock: (1.uzd. (1),(5))

  3. apakštēma "Valsts politikas virzieni resursu attīstīšanā"
  Pixabay.com: (2), (3)
  Shutterstock: (1)

  Tēma "Darba tirgus"

  2.apakštēma "Darba algas saistība ar darba ražīgumu"
  Freepik.com: (1, jcomp)
  Leta: (2), (3)

  3.apakštēma "Bezdarbs, bezdarba veidi"
  Pexels.com: (1)

  4.apakštēma "Pārmaiņas darba tirgū"
  Pexels.com: (2), (3)
  Pixabay.com: (1)

  5.apakštēma "Valsts iejaukšanās darba tirgū"
  Pexels.com: (1, Anna Shvets)

  Tēma "Uzņēmējs"

  1.apakštēma "Tirgus izpēte un biznesa plāns"
  Pexels.com: (1)

  5.apakštēma "Sociāli atbildīga un sociālā uzņēmējdarbība"
  lude.lv: (1)
  hopen.lv: (2)
  freeriga.lv: (3)

  Tēma "Valsts nepieciešamība"

  Ievads
  Pixabay.com: (1)
  Rail Baltica publicitātes foto: (2)

  2.apakštēma "Nepilnīga konkurence un monopolvara"
  Pixabay.com: (1)
  Hārvardas Universitātes arhīvs: (2)

  3.apakštēma "Privātās preces un sabiedriskā preces"
  Leta: (1), (2)
  Freepik.com: (3, evening_tao) 

  4.apakštēma "Pozitīvie un negatīvie ārējie blakusefekti"
  Leta: (1)
  Freepik.com: (2, Racool_studio), (3, prostooleh), (4, comp)

  Kopsavilkums
  Pixabay.com: (1.uzd. (1), (3), (4), (5))
  Leta: (1.uzd. (2), (6), (7))

  Tēma "Labklājība"

  2. apakštēma "Valsts loma ilgtermiņa izaugsmes nodrošināšanā"
  Shutterstock: (1) 

  5. apakštēma "Valsts labklājības mēri"
  Shutterstock: (1) 

  Tēma "Starptautiskā tirdzniecība"

  2. apakštēma "Konkurētspēja"
  Shutterstock: (1) 

  Izdrukāt