Kas nosaka tavu spēju uzņemties kredītu?

Kredītspēja un lēmuma pieņemšana


Kredītspēja — spēja uzņemties kredītsaistības ar konkrētiem nosacījumiem noteiktā termiņā.  


Kredītspēja ir tava spēja atmaksāt kredītu atbilstoši noslēgtajam līgumam. Tā parāda, vai varēsi veikt līgumā noteiktos maksājumus paredzētajos termiņos. Tas ir profesionāls novērtējums – cik liels var būt iespējamais kredīts vai kredīti, lai tu varētu iztikt un atmaksāt saistības.

 • Apsverot kredīta piešķiršanu, aizdevējs izvērtēs tavu kredītspēju un tikai tad lems par kredīta lielumu, procentu maksājumiem un citiem nosacījumiem. 
 • Lai potenciālais aizdevējs novērtētu tavu kredītspēju, nepieciešamas ziņas par taviem regulārajiem ienākumiem, esošajām kredītsaistībām, apgādājamo personu skaitu, kredītvēsturi un paradumiem rēķinu apmaksāšanā. 


 • Var tikt ņemts vērā arī t.s. valūtas risks, ja kredīts tiek prasīts/izsniegts citā valūtā, nekā tu saņem savus ienākumus, jo valūtu maiņas kursi mēdz svārstīties, mainot to faktisko vērtību. 
 • Normatīvajos regulējumos ir iekļautas vadlīnijas, kuru mērķis ir izskaidrot pamatprincipus labai praksei patērētāja maksātspējas izvērtēšanā. Tās atradīsi šeit.  
Kredīta ikmēneša maksājumam nevajadzētu pārsniegt 20–40 % no taviem ikmēneša ienākumiem, un kredītsaistības (tai skaitā esošas kredītsaistības) nevar pārsniegt 6 gadu mēnešalgas (72 mēneši) kopējo apjomu.Piemērs!

Tavi ienākumi 1000 eiro (uz rokas). Maksimālā summa, ko tu vari aizņemties ir 72 mēneši *1000 eiro = 72 000 eiro. 

Ja tev ir esoša kredītsaistības (kredītkarte 2000 eiro un auto līzings 12 000 eiro), tad no maksimālās summas jānoņem esošās kredītsaistības. 

Tu varēsi aizņemties maksimāli 72 000 eiro  – 2000 eiro – 12 000 eiro = 58 000 eiro.Kredīta izmaksu aprēķināšana. Cik būs jāatdod?

Kredīta kopējās izmaksas

Tev būs jāatdod kredīta pamatsumma un procenti. Kredīta noformēšanas procesā ir arī citi izdevumi, ar kuriem jārēķinās. Tie dažādiem kredīta veidiem var būt atšķirīgi, turklāt papildu izmaksas atšķirsies arī atkarībā no tā, kādam nolūkam tiek ņemts kredīts. Izmaksas, ar kurām jārēķinās, ir:
 • ar kredītu saistītie izdevumi, kas ietver visus aizdevējam paredzētos maksājumus (kredīta procenti, kredīta izsniegšanas maksa u. c.); 
 • maksājumi par papildu pakalpojumiem, kuru noslēgšana ir obligāta saistībā ar kredītu, piemēram, hipotekārā kredīta gadījumā – nekustamā īpašuma novērtēšanas maksa, maksa par nekustamā īpašuma apdrošināšanu, kancelejas nodeva par hipotēkas nostiprināšanu, valsts nodeva par hipotēkas reģistrāciju u. tml.; 
 • maksājumi, kas nav atkarīgi no tā, vai darījums notiek no saviem naudas līdzekļiem vai izmantojot kredītu, piemēram, mājokļa iegādes gadījumā – valsts nodeva par īpašuma tiesību reģistrēšanu, kancelejas nodeva par jaunu tiesību nostiprināšanu, zvērināta notāra izmaksas u. tml. 

Aizņēmuma mērķis

Kredīta mērķim jābūt racionālam, nevis emocionālam.
Piemēram, dators var uzlabot darba efektivitāti, palīdzēt apgūt svešvalodu. Arī auto iegādei jābūt izsvērtai, aprēķinot ne tikai iespējas nopirkt spēkratu, bet arī to uzturēt, kas paredz papildu izdevumus par apdrošināšanu, nodokļiem, potenciālajiem remontdarbiem un citas izmaksas. Tas attiecas arī uz mājokli – viens ir tā iegāde, bet otrs uzturēšanas izmaksas ilgtermiņā.

Kredītu galvojumi

Ir dažādi veidi, kā kredītiestāde var mazināt risku neatgūt naudu, ko klients aizņēmies. Viens no tiem – izsniegt kredītu pret citas personas galvojumu, ka kredīts tiks atmaksāts. Kredītiestāde var arī izsniegt kredītu tev kopā ar līdzaizņēmēju, kurš ir līdzvērtīgs kredīta ņēmējs.

Galvojums ar rakstisku līgumu apstiprināts pienākums atbildēt aizdevējam par citas personas parādu. Gadījumā, ja aizņēmējs nevar atmaksāt kredītsaistības, tās būs jāatmaksā galvotājam.


Galvojumā ir nepieciešams spēkā esošs galvenais parāds.

Galvotājs jeb galvinieks fiziska persona, kas apņemas pildīt saistības pret banku, ja kredīta ņēmējs tās nepilda. Galvotājs ne tikai dod solījumu bankai, ka aizņēmējs kredītsaistības pildīs, bet arī apņemas tās nomaksāt, ja aizņēmējs pats to nedarīs. Parāda nemaksāšanas brīdī galvotājs atbild ar savu mantu. 


 • Galvotājs atbild ne tikai par galveno parādu, bet arī par blakus prasījumiem, parādnieka vainas vai nokavējuma dēļ nodarītiem zaudējumiem un tiesu izdevumiem. 
 • Vairākas personas, kas galvojušas par vienu un to pašu parādnieku un vienu un to pašu parādu, atbild solidāri. 
 • Galvojuma došanas brīdī galvotājam nepieder daļa no mantas vai naudas vērtības, par ko sniegts galvojums. Uz mantu galvotājs var pretendēt, ceļot prasību tiesā pret aizņēmēju.

Līdzaizņēmējs  pilntiesīgs parāda ņēmējs (aizņēmējs), kas, tāpat kā otrs aizņēmējs, ir pilnā apmērā atbildīgs par kredītu ar savu mantu (arī īpašumu, kura iegādei saņemts kredīts). 


Ja kredīts tiek ņemts nekustamā īpašuma iegādei, abu aizņēmēju īpašumtiesības tiek reģistrētas zemesgrāmatā. Savukārt aizdevēja intereses tiek nostiprinātas ar hipotēku (ilgtermiņa kredītu, kas tiek nodrošināts ar nekustamā īpašuma ķīlu).

Esi uzmanīgs!

Pirms kļūsti par galvotāju vai līdzaizņēmēju, ļoti rūpīgi izsver šo lēmumu. Izvērtē, kādam mērķim kredīts tiek ņemts, uz kādu termiņu, ar kādiem līguma nosacījumiem. Svarīgākais – vai būsi gatavs un spējīgs kredītu atmaksāt, ja aizņēmējs to nedarīs.


Kredīta izvēle un līgums

Kredītsaistības ir atbildība, kuru uzņemoties nepieciešams rūpīgi izvērtēt dažādas iespējas.

 Vai šis ir piemērotākais risinājums?


Pirms noslēdz kredīta līgumu, iepazīsties ar vairāku pakalpojumu sniedzēju piedāvājumiem, lai izvēlētos sev izdevīgāko un atbilstošāko piedāvājumu.

Lai salīdzinātu piedāvājumus, ņem vērā:
 • gada procentu likmi (GPL). Šis rādītājs ietver visas ar kredītu saistītās izmaksas, attēlojot to procentuālā izteiksmē. Vairāk par GPL aprēķināšanu uzzini mācību līdzeklī "Mana ekonomika" sadaļā "Gada procentu likmes (GPL) aprēķini";
 • līguma nosacījumus. Būtiski ir pievērst uzmanību kredīta pirmstermiņa atmaksas, termiņa pagarināšanas vai maksājumu atlikšanas nosacījumiem un iespējamajām komisijas maksām līguma izmaiņu gadījumā. Pārbaudi, vai par kredīta konta apkalpošanu noteikta ikmēneša maksa; 
 • uzticamība un sadarbība. Ir arī citi būtiski aspekti, kas noteiks, cik apmierināts būsi ar savu izvēli kredīta atmaksas laikā. Ir jājūtas droši par aizdevēja sniegtajiem pakalpojumiem, jāpārliecinās, vai tie ir ērti izmantojami un vai nepieciešamības gadījumā var vienoties veikt izmaiņas kredīta atmaksas kārtībā.
Tev ir tiesības veikt vispusīgu kredīta piedāvājuma salīdzināšanu, pirms esi uzņēmies kredīta saistības. Kredīta devējam tev jānodrošina informācija – Eiropas standartizētās informācijas lapa hipotekārā kredīta gadījumā vai Eiropas patēriņa kredīta standartinformācijas veidlapa patēriņa kredīta gadījumā. Veidlapās sagatavotā informācija ļaus tev salīdzināt dažādus piedāvājumus un izdarīt informētu lēmumu par kredīta līguma noslēgšanu.

Kā tu vari mazināt savus riskus?

Lai kredītsaistības neparedzētu notikumu dēļ (slimība, trauma, darba zaudējums) nekļūtu par slogu, ir pieejami vairāki apdrošināšanas veidi, kas šos riskus samazinās:

Kredītsaistību apdrošināšana,

kas samazina risku, ka darba nespējas vai bezdarba gadījumā kredītu vairs nav iespējams atmaksāt (uzzini vairāk sadaļā "Kredītsaistību apdrošināšana";

Dzīvības apdrošināšana,

lai kredītņēmēja iespējamā nāves gadījumā kredītsaistību slogs negultos uz kredītņēmēja tuvinieku pleciem (uzzini vairāk sadaļā "Dzīvības apdrošināšana");


Dzīvības apdrošināšana ar uzkrājumu,

kas palīdzēs nodrošināt materiālu aizsardzību tuviniekiem kredītņēmēja nāves gadījumā (uzzini vairāk sadaļā "Dzīvības apdrošināšana");

Īpašuma apdrošināšana,

kas palīdz pasargāt tev tavas mājas, kurās atgriezies katru dienu, no neparedzētiem gadījumiem (uzzini vairāk sadaļā "Nedzīvības apdrošināšana"). 


Kas ir kredītvēsture?

Tava kredītvēsture ļauj kredītiestādei novērtēt, vai līdz šim esi savlaicīgi pildījis savas finanšu saistības vai tomēr esi kavējis maksājumus. Tajā iekļauta informācija gan par spēkā esošajām, gan iepriekšējām kredītsaistībām. Laba kredītvēsture tev dos iespēju saņemt izdevīgākus kredīta nosacījumus, tomēr jāņem vērā, ka kredīta nosacījumi ir atkarīgi arī no citiem faktoriem. Par savu kredītvēsturi vairāk vari uzzināt Kredītu informācijas birojā: manakreditvesture.lv.

Kredītu reģistrs

Lielai daļai kredītdevēju (t. sk. visām Latvijas bankām) informācija par visām tavām saistībām ir pieejama Latvijas Bankas uzturētajā Kredītu reģistrā, un tām ir tiesības ar to iepazīties, līdzko esi vērsies pie iespējamā kredītdevēja ar nodomu saņemt kredītu. Noskaidro, kāda informācija par tevi iekļauta Kredītu reģistrā: manidati.kreg.lv.
Vai šis saturs bija noderīgs?

Jūsu atsauksmes palīdzēs mums uzlabot šo vietni.

Lūdzu, uzraksti, ko vēlējies uzzināt, taču neatradi!