Biežāk uzdotie jautājumi un atbildes par pensijām

Jautājumi un atbildes


Kā es varu aprēķināt savu prognozēto valsts pensijas apmēru? 
Precīzi tu varēsi zināt savu pensijas apmēru tikai pirms došanās pensijā. Bet tev ir iespēja aprēķināt savu provizorisko pensijas apmēru, ko vari atrast un aprēķināt latvija.lv.

Kur es varu aprēķināt savu prognozēto pensijas apmēru, ja papildus veikšu iemaksas pensiju 3. līmenī? 
Provizorisks pensijas kalkulators pieejams manapensija.lv. Precīzi tu varēsi zināt savu pensijas apmēru tikai pirms došanās pensijā.  

Pensiju uzkrājums ir ilgtermiņa uzkrājums. Tam ir raksturīgas gan pozitīvas, gan negatīvas tirgus svārstības, tomēr ilgtermiņā tiek gaidīts pozitīvs rezultāts. Finanšu tirgu var ietekmēt dažādi notikumi pasaulē. Pensiju plānu līdzekļi tiek ieguldīti finanšu instrumentos, lai saglabātu un vairotu ieguldītos līdzekļus ilgtermiņā. Lai samazinātu riskus, pensiju fondi izvēlas diversificēt pensiju plānu aktīvus dažādos instrumentos, reģionos un nozarēs.

Jā. Vairāk var uzzināt likumā "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli.

Jāizvēlas norāde "nodot mantošanai Civillikuma noteiktajā kārtībā".

Aprēķinot bērna apgādnieka zaudējuma pensiju, tiks ņemts vērā tikai pensiju 1. līmeņa uzkrājums. 

Saņemsi, jo pensiju plāna dalībnieks patur tiesības uz savu individuālajos kontos esošo papildpensijas kapitālu. Pensiju fonda uzraudzību veic Latvijas Banka un turētājbanka, kura uzrauga naudas līdzekļu turēšanu. 

Iemaksājot līdzekļus tevis izvēlētajā pensiju 2. un 3. līmeņa plānā, tu iegādājies pensiju plāna daļas. Pensiju plāns ir kā liels grozs, kurā atkarībā no riska stratēģijas ir dažādi finanšu instrumenti – akcijas, obligācijas, alternatīvie ieguldījumi, naudas līdzekļi. Šim "grozam" ir noteikta daļu vērtība, kas nav garantēta un svārstās gan pozitīvā, gan negatīvā virzienā. Daļu vērtībai samazinoties, tavs pensiju plāna uzkrājums samazinās, bet, daļu vērtībai palielinoties, tava uzkrājuma vērtība palielinās.
Ieguldījuma plāna daļu vērtība mainās katru dienu, un to nosaka pensiju plāna pārvaldītājs.

Aktuālie dati tiek publicēti pensiju pārvaldnieku interneta vietnēs, kā arī vietnē manapensija.lv.

Tu vari izvēlēties vairākus pensiju pārvaldniekus, un tev var būt vairāki pensiju 3. līmeņa plāni, kuros veikt brīvi izvēlētas iemaksas.

 Atceries: lai saņemtu pārmaksāto IIN, tev jāsummē visas taksācijas gadā veiktās iemaksas visos pensiju 3. līmeņa plānos. Turklāt, ja tu papildus veic iemaksas dzīvības apdrošināšanā ar uzkrājumu, tad arī tās jāskaita kopā ar iemaksām pensiju 3. līmenī. Nodokļu atvieglojumi paredz atmaksu 20 % apmērā no iepriekšējā taksācijas gadā veiktajām iemaksām, kas nepārsniedz 10 % no taviem gada bruto ienākumiem taksācijas gadā ar kopējo iemaksu limitu, bet ne vairāk kā 4000 eiro.

Vairāk informācijas pieejams VID mājaslapā. 

Klientu aizsardzība

Nākamā tēma