Biežāk uzdotie jautājumi un atbildes par pensijām

Jautājumi un atbildes


Kā es varu aprēķināt savu prognozēto valsts pensijas apmēru? 
Precīzi tu varēsi zināt savu pensijas apmēru tikai pirms došanās pensijā. Bet tev ir iespēja aprēķināt savu provizorisko pensijas apmēru, ko vari atrast un aprēķināt latvija.lv.

Kur es varu aprēķināt savu prognozēto pensijas apmēru, ja papildus veikšu iemaksas pensiju 3. līmenī? 
Provizorisks pensijas kalkulators pieejams vietnē manapensija.lv. Precīzi tu varēsi zināt savu pensijas apmēru tikai pirms došanās pensijā.  

Kāpēc pensiju plānu uzkrātā uzkrājuma vērtība svārstās? 
Pensiju uzkrājums ir ilgtermiņa uzkrājums. Tam ir raksturīgas gan pozitīvas, gan negatīvas tirgus svārstības, tomēr ilgtermiņā tiek gaidīts peļņas pieaugums. Finanšu tirgu var ietekmēt dažādi notikumi pasaulē. Pensiju plānu līdzekļi tiek ieguldīti finanšu instrumentos, lai saglabātu un vairotu ieguldītos līdzekļus ilgtermiņā. Lai samazinātu riskus, pensiju fondi izvēlas sadalīt pensiju plānu līdzekļus dažādos finanšu instrumentos, reģionos un nozarēs.

Jā. Vairāk var uzzināt likumā "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli.

Kāda norāde par pensijas 2. līmeņa mantošanu man jāizvēlas, ja vēlos uzkrāto uzkrājumu novēlēt maniem bērniem? 
Jāizvēlas norāde "nodot mantošanai Civillikuma noteiktajā kārtībā".

Aprēķinot bērna apgādnieka zaudējuma pensiju, tiks ņemts vērā tikai pensiju 1. līmeņa uzkrājums. 

Vai saņemšu savu uzkrāto pensijas uzkrājumu, ja pensiju līdzekļu pārvaldītājs tiks pasludināts par maksātnespējīgu? 
Saņemsi, jo pensiju plāna dalībnieks patur tiesības uz savu individuālajos kontos esošo papildpensijas uzkrājumu. Pensiju fonda uzraudzību veic Latvijas Banka un turētājbanka, kura uzrauga naudas līdzekļu turēšanu. 

Iemaksājot līdzekļus tevis izvēlētajā pensiju 2. un 3. līmeņa plānā, tu iegādājies pensiju plāna daļas. Pensiju plāns ir kā liels grozs, kurā atkarībā no riska uztveres ir dažādi finanšu instrumenti – akcijas, obligācijas, alternatīvie ieguldījumi, naudas līdzekļi. Šim "grozam" ir noteikta daļu vērtība, kas nav garantēta un svārstās gan pozitīvā, gan negatīvā virzienā. Daļu vērtībai samazinoties, tavs pensiju plāna uzkrājums samazinās, bet, daļu vērtībai palielinoties, tava uzkrājuma vērtība palielinās.
Ieguldījuma plāna daļu vērtība mainās katru dienu.

Aktuālie dati tiek publicēti pensiju pārvaldnieku interneta vietnēs, kā arī vietnē manapensija.lv.

Tu vari izvēlēties vairākus pensiju pārvaldniekus, un tev var būt vairāki pensiju 3. līmeņa plāni, kuros veikt brīvi izvēlētas iemaksas.

 Atceries: lai saņemtu pārmaksāto iedzīvotāju ienākuma nodokli (IIN), tev jāsummē (jāsaskaita) visas kalendārā gadā veiktās iemaksas, visos pensiju 3. līmeņa plānos. Turklāt, ja tu papildus veic iemaksas dzīvības apdrošināšanā ar uzkrājumu, tad arī tās jāskaita kopā ar iemaksām pensiju 3. līmenī. Nodokļu atvieglojumi paredz atmaksu 20 % apmērā no iepriekšējā kalendārā gadā veiktajām iemaksām, kas nepārsniedz 10 % no taviem gada bruto ienākumiem kalendārajā gadā ar kopējo iemaksu limitu, bet ne vairāk kā 4000 eiro.

Vairāk informācijas pieejams VID mājaslapā. 

Jā, saņemot bezdarbnieka pabalstu tiek turpināts iemaksa pensiju 1. un 2. līmenī 20 % apmērā no bezdarbnieka pabalsta. Beidzoties bezdarbnieka pabalsta izmaksai, tiek pārtrauktas arī iemaksas pensiju 1 un 2. līmenī, līdz brīdim, kamēr tiek uzsāktas jaunas darba attiecības, kur no darba algas tiek ieturēts valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas (VSAOI), kas tiek automātiski sadalītas un novirzītas pensiju 1. un 2. līmeņa uzkrājumā.

Personai, kura saņem bērnu kopšanas pabalstu un vecāku pabalstu, no valsts budžeta tiek veiktas valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas (VSAOI) tikai pensiju 1. līmenī 20 % apmērā no pabalsta apmēra. Šāds izmaiņu sadalījums tika veikts kopsakarā 2020. gada pensiju 2. līmeņa mantošanas iespējām. Tādējādi šajā periodā veiktās iemaksas apjoms tiek pieskaitīts pensiju 1. līmeņa uzkrājumam.Vai šis saturs bija noderīgs?

Jūsu atsauksmes palīdzēs mums uzlabot šo vietni.

Lūdzu, uzraksti, ko vēlējies uzzināt, taču neatradi!
Kā veidojas mana pensija?

Nākamā apakštēma