Terminu vārdnīca

TerminiF
A Ā B C Č D E Ē F G H I Ī J K L M N Ņ O P R S Š T U V Z

Finanšu instrumenti

Finanšu instruments — jebkāds tirgojams aktīvs (akcijas, obligācijas, fondi), nauda, īpašums vai īpašuma tiesības, vai līguma tiesības saņemt vai nodot naudu vai kādu finanšu instrumentu.


Finanšu instrumenti ir iedalāmi vairākās kategorijās:

 1. pārvedami vērtspapīri:
  • akcijas un tām pielīdzināmi pārvedami vērtspapīri;
  • parāda vērtspapīri
  • parādzīmes, obligācijas, hipotekārās ķīlu zīmes vai citu veidu pārvedami vērtspapirizēti parādi;
  • depozitārie sertifikāti – pārvedami vērtspapīri, kas emitēti, lai aizstātu citā valstī reģistrēta emitenta finanšu instrumentus;
    
 2. ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības;
   
 3. naudas tirgus instrumenti – īstermiņa parāda instrumenti un citi instrumenti, kas tiek tirgoti naudas tirgos, taču šie instrumenti nav pieejami mazajiem ieguldītājiem, jo tie ir finanšu "vairumtirdzniecības" instrumenti;
   
 4. atvasinātie finanšu instrumenti - divpusēji līgumi, kuru vērtība ir atkarīga no kāda cita aktīva (akcijas, obligācijas, valūtu, procentu likmju, indeksu, preču utt.) cenas:
  • iespējas līgumi;
  • nākotnes līgumi;
  • mijmaiņas līgumi;
  • procentu likmes nākotnes līgumi;
  • atvasinātie kredītriska nodošanas instrumenti;
  • finanšu līgumi par starpību.
Izdrukāt