Kā izvēlēties piemērotāko pensiju plānu?

Pensiju 2. līmenis

Valsts obligātā fondēto pensiju shēmaDalība pensiju 2. līmenī tev ir obligāta, ja esi dzimis pēc 1971. gada 1. jūlija, bet tie, kuri dzimuši no 1951. gada 2. jūlija līdz 1971. gada 1. jūlijam ieskaitot, tai var pievienoties brīvprātīgi. A

 Svarīgākais, kas tev jāzina par pensiju 2. līmeni

 1. Informāciju par to, kurš pārvalda tavu pensiju 2. līmeni, kāds ir tavs izvēlētais plāns un kāds ir tavs uzkrātais pensijas kapitāls šobrīd, kā arī  to, vai esi izvēlējies, kam šā līmeņa uzkrājumu atstāt mantojumā, vari atrast vietnē Latvija.lv.

 2. Informāciju par to, vai tavi līdzekļi tiek ieguldīti pensiju fondā, kas atbilst tavām vajadzībām, vari atrast vietnē manapensija.lv.
 3. Konsultāciju par atbilstošo pensiju 2. līmeni tev var sniegt tavs pašreizējais pensiju plāna pārvaldītājs.
 4. Obligāta līdzdalība pensiju 2. līmenī tiek nodrošināta automātiski no 15 gadu vecuma. Darba devējam, slēdzot darba līgumu, no darba ienākumiem jāietur algas nodoklis un jāveic valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas. Proti, līdz ar pirmo darba algu tu kļūsti par pensiju 2. līmeņa dalībnieku. Plašāku informāciju vari iegūt likumā "Par valsts sociālo apdrošināšanu".

Ieguldījumu plāni

No katras tavas bruto darba algas pensiju 2. līmenī tiek ieskaitīti 6 %. Šīs iemaksas tevis izvēlētais līdzekļu pārvaldītājs iegulda finanšu tirgos saskaņā ar attiecīgā ieguldījumu plāna stratēģiju. Lai noskaidrotu, kāda ir tava ieguldījumu plāna stratēģija un to, vai tā atbilst tavām prasībām un vēlmei riskēt, izmanto konsultācijas iespējas, ko piedāvā līdzekļu pārvaldītāji.

Tev ir iespēja izvēlēties ieguldījumu plānu ar dažādām ieguldījumu stratēģijām:
 • ar lielāku vai mazāku ieguldījumu īpatsvaru akcijās vai tām pielīdzināmos vērtspapīros; 
 • ar augstāku, vidēju un zemāku riska pakāpi; 
 • ar atšķirīgu līdzekļu ieguldījumu ģeogrāfisko sadalījumu. 

 Atceries!

Savas pensijas pārvaldītāju vari mainīt vienu reizi gadā, bet ieguldījumu plānu – divas reizes gadā.

Dažādus pensijas pārvaldītājus un to plānu rezultātus vari salīdzināt vietnē manapensija.lv.

 

 Ieguldījumu plānu veidi 


Katram ieguldījumu plānam ir sava ieguldījumu stratēģija. No ieguldījumu stratēģijas ir atkarīgs finanšu instrumentu klāsts, ieguldījumu ģeogrāfiskais sadalījums un ieguldījumu riska pakāpe.

Piemērs!

Dažādu pensiju plānu ieguldījumu stratēģijas. Ieguldījumu plāni, kuri paredz augstāku riska pakāpi, bet ilgtermiņā arī augstāku gaidāmo peļņu, ir ieguldījumi ar lielu īpatsvaru akcijās un tiem pielīdzināmos finanšu instrumentos.

Savukārt ieguldījumu plāni ar mazāku ieguldījumu īpatsvaru akcijās un tiem pielīdzināmos finanšu instrumentos, bet lielāku uzsvaru uz valsts vai uzņēmumu parādzīmēm vai obligācijām  paredz zemāku riska pakāpi un mazāku gaidāmo peļņu ilgtermiņā.

Lai pieņemtu informācijā balstītu lēmumu un izvēlētos ieguldījumu plānu atbilstoši vecumam, vajadzībām un vēlmēm, izmanto iespēju konsultēties ar līdzekļu pārvaldītāju.

Ņem vērā!

Ieguldījumu plāna vēsturiskais ienesīgums negarantē līdzīgu ieguldījumu plāna ienesīgumu nākotnē. 

Finanšu tirgu svārstību rezultātā uzkrātais kapitāls pieaug vai samazinās. 

Informācija par ieguldījumu plāna rezultātiem palīdz saprast, kādi ir konkrētā ieguldījumu plāna rezultāti noteiktā laika periodā. 

Salīdzinot ieguldījumu plānus, ir jāsalīdzina līdzīgas stratēģijas vienādā laika periodā. Uzkrājuma periodā ir iespējams mainīt līdzekļu pārvaldītāju un ieguldījumu plānu.  


Uzkrātā kapitāla mantošana

Pensijas 2. līmeņa uzkrājuma nodošana mantojumā

Kopš 2020. gada 1. janvāra pensiju 2. līmeņa dalībniekam, kurš vēl nav pieprasījis vecuma pensiju, ir tiesības izvēlēties, kā tiks izmantots uzkrātais fondētās pensijas kapitāls, ja dalībnieka nāve iestājas pirms vecuma pensijas piešķiršanas.

Pensiju 2. līmenī uzkrāto kapitālu tu vari novēlēt, izvēloties:
 • ieskaitīt to valsts pensiju speciālajā budžetā. Izvēloties šo variantu, uzkrātais kapitāls tiks ņemts vērā, aprēķinot apgādnieka zaudējuma pensiju bērniem; 
 • kādu konkrētu personu, kuras pensiju 2. līmeņa kapitālam tiks pievienots tavs uzkrājums. Uzkrājums tiks pieskaitīts šīs personas pensiju 2. līmeņa plāna kapitālam, un tā to saņems, sasniedzot pensijas vecumu. Ja izrādīsies, ka norādītā persona iepriekš nav veidojusi uzkrājumu pensiju 2. līmenī, uzkrājuma mantošana tiks noteikta Civillikuma noteiktajā kārtībā;
 • nodot mantošanai Civillikumā noteiktajā kārtībā. Saskaņā ar mantošanas kārtību ir divas izvēles: mantoto kapitālu pieskaitīt mantinieka pensiju 2. līmeņa kapitālam, pamatojoties uz mantinieka izvēli, vai mantoto kapitālu pārskaitīt uz norādītā mantinieka izvēlēto norēķinu kontu. 

Uzkrātā kapitāla saņemšana

Sasniedzot pensijas vecumu un piesakoties pensijas izmaksai, tev ir šādas iespējas
 1. pievienot savu pensijas 2. līmenī uzkrāto kapitālu pensijas 1. līmeņa kapitālam.
  Uzkrāto naudas līdzekļu ieguldījums finanšu tirgos ar šo brīdi tiek pārtraukts, un tiek uzsākta vecuma pensijas izmaksa. Pensiju 2. līmenī uzkrātais kapitāls kļūst atkarīgs no pensiju indeksācijas līdzīgi kā pensiju 1. līmeņa uzkrājums, un tas nav mantojams*;

  * Ja vien cilvēka nāve neiestājas pirms pensijas vecuma sasniegšanas un viņš ir norādījis, ka uzkrājumu vēlas atstāt mantojumā. Tas nozīmē, ka pensijas saņēmēja nāves gadījumā viņa laulātajam tiek izmaksāts pabalsts 50 % apmērā no mirušās personas pensijas apmēra 12 mēnešu garumā, bet atlikušais mirušā laulātā pensiju otrā līmeņa uzkrājums tiek ieskaitīts valsts budžetā.

 2. noslēgt mūža pensijas apdrošināšanas līgumu ar licencētu apdrošināšanas sabiedrību un iemaksāt savu pensiju 2. līmenī uzkrāto kapitālu, lai saņemtu mūža pensiju. Šajā gadījumā ir svarīgi atcerēties, ka mūža pensijas polises iegāde ir iespējama tikai tad, ja pensiju 2. līmeņa uzkrājums ir vismaz 2000 eiro.
Iegādājoties mūža pensijas polisi apdrošināšanas sabiedrībā, uzkrātais un vēl neizmantotais kapitāls ir mantojams.

Atceries!

Savu izvēli, kam novēlēt savu pensiju 2. līmeņa kapitālu, tu vari mainīt neierobežotu reižu skaitu. 

Mantiniekiem ir iespēja pieteikt un saņemt pensijas kapitālu 10 gadu laikā. Ja šajā laikā mantinieki nebūs pieteikušies, kapitāls tiks novirzīts valsts pensiju speciālajā budžetā. 

Ja mantinieks izvēlēsies naudas līdzekļu saņemšanu bankas kontā, pirms kapitāla izmaksas tiks ieturēts iedzīvotāju ienākuma nodoklis.