Kā izvēlēties piemērotāko pensiju plānu?

Pensiju 2. līmenis

Valsts obligātā fondēto pensiju sistēma


Obligāta līdzdalība pensiju 2. līmenī tiek nodrošināta automātiski no 15 gadu vecuma. Darba devējam, slēdzot darba līgumu, no darba ienākumiem jāietur algas nodoklis un jāveic valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas. Proti, līdz ar pirmo darba algu tu kļūsti par pensiju 2. līmeņa dalībnieku. Plašāku informāciju vari iegūt likumā "Par valsts sociālo apdrošināšanu".  

Dalība pensiju 2. līmenī tev ir obligāta, ja esi dzimis pēc 1971. gada 1. jūlija, bet pārējiem brīvprātīga. A

Noskaidro, kurš pārvalda tavu pensiju, kāds ir tavs izvēlētais plāns un uzkrājuma apjoms, dodies uz vietni Latvija.lv.
Informāciju
, vai tavi līdzekļi tiek ieguldīti pensiju uzkrājumā, kas atbilst tavam vecumam un riska pakāpei, kā arī salīdzināt plānu rezultātus, tu vari vietnē manapensija.lv.

 Noskaties video! 


 Kas tev jāzina par pensiju 2. līmeni?

 1. Kurš pārvalda tavu pensiju 2. līmeni? 

 2. Kāds ir tavs izvēlētais plāns?

 3. Cik liels šobrīd ir tavs uzkrātais pensijas uzkrājums?

 4. Vai esi izvēlējies, kam šo uzkrājumu atstāt mantojumā?


Ieguldījumu plāni 

 Noskaties video! 


No katras tavas bruto algas pensiju 2. līmenī tiek automātiski ieskaitīti 6 %. Šīs iemaksas tevis izvēlētais līdzekļu pārvaldītājs iegulda finanšu tirgos saskaņā ar attiecīgā ieguldījumu plāna stratēģiju. Lai noskaidrotu, kāda ir tava ieguldījumu plāna stratēģija un to, vai tā atbilst tavām prasībām un vēlmei riskēt, izmanto konsultācijas iespējas, ko piedāvā līdzekļu pārvaldītāji.

Tev ir iespēja izvēlēties ieguldījumu plānu ar dažādu ieguldījumu sadalījumu:
 • ar lielāku vai mazāku ieguldījumu īpatsvaru akcijās vai tām pielīdzināmos vērtspapīros; 
 • ar augstāku, vidēju un zemāku riska pakāpi; 
 • ar atšķirīgu līdzekļu ieguldījumu ģeogrāfisko sadalījumu. 

 Atceries!

Savas pensijas pārvaldītāju vari mainīt 1 reizi gadā, bet ieguldījumu plānu – 2 reizes gadā.

 

 Ieguldījumu plānu veidi 


Katram plānam ir savas ieguldījumu sadalījums. No tā ir atkarīgs finanšu instrumentu klāsts, ieguldījumu ģeogrāfiskais sadalījums un ieguldījumu riska pakāpe.

Piemērs!

Dažādu pensiju plānu ieguldījumu sadalījums. 
 Noskaties video! 


Ja tev līdz pensijai ir vairāk nekā 20 gadu, izvērtē augsta riska ieguldījumu plānus, kuros naudas līdzekļu ieguldījums ir līdz 100 % akcijās. Īstermiņā šiem plāniem var būt ievērojamas svārstības, bet ilgtermiņā iespēja gūt augstāku ienesīgumu.

Ja tev līdz pensijai ir vairāk nekā 10 gadu, izvērtē vidēja riska ieguldījumu plānus, kuros naudas līdzekļi tiek ieguldīti līdz 50 % akcijās. Īstermiņā šajos plānos var būt uzkrājuma svārstības, bet ilgtermiņā tie var gūt vidēju ienesīgumu.

Ja tev līdz pensijai ir palikuši mazāk nekā 10 gadu, ieskaties zema riska ieguldījumu plānos, kuros naudas līdzekļu ieguldījums ir līdz 25 % akcijās. Veicot ieguldījumus šajos plānos, sagaidāmas nelielas uzkrājuma svārstības un ilgtermiņā neliels pieaugums.

Lai pieņemtu informācijā balstītu lēmumu un izvēlētos atbilstošu ieguldījumu plānu vecumam un riska pakāpei, izmanto iespēju konsultēties ar līdzekļu pārvaldītāju.

Atceries!

Ieguldījumu plāna vēsturiskā peļņa negarantē līdzīgu ieguldījumu plāna peļņu nākotnē. 

Finanšu tirgus svārstību rezultātā uzkrātais kapitāls pieaug vai samazinās. 

Viens un tas pats ieguldījuma plāns dažādos laikos var darboties atšķirīgi. Svarīgi salīdzināt dažādus ieguldījuma plānus vienādā laika posmā, vismaz 5 gadu periodā.


Uzkrātā kapitāla mantošana 

Pensijas 2. līmeņa uzkrājuma nodošana mantojumā 


 Noskaties video! 


Kopš 2020. gada 1. janvāra pensiju 2. līmeņa dalībniekam, kurš vēl nav pieprasījis vecuma pensiju, ir tiesības izvēlēties, kā tiks izmantots uzkrātais pensijas uzkrājums, ja pensijas dalībnieks nomirst pirms vecuma pensijas saņemšanas.

Pensiju 2. līmenī uzkrāto uzkrājumu tu vari novēlēt, izvēloties:
 • ieskaitīt to valsts pensiju speciālajā budžetā. Izvēloties šo variantu, uzkrātais uzkrājums tiks ņemts vērā, aprēķinot apgādnieka zaudējuma pensiju bērniem;
 • kādu konkrētu personu, kuras pensiju 2. līmeņa uzkrājumam tiks pievienots tavs uzkrājums. Uzkrājums tiks pieskaitīts šīs personas pensiju 2. līmeņa plāna kapitālam, un tā to saņems, dodoties pensijā. Ja izrādīsies, ka norādītā persona iepriekš nav veidojusi uzkrājumu pensiju 2. līmenī, uzkrājuma mantošana tiks noteikta Civillikuma noteiktajā kārtībā;
 • nodot mantošanai Civillikumā noteiktajā kārtībā. Saskaņā ar mantošanas kārtību ir divas izvēles: mantoto kapitālu pieskaitīt mantinieka pensiju 2. līmeņa kapitālam, pamatojoties uz mantinieka izvēli, vai mantoto kapitālu pārskaitīt uz norādītā mantinieka izvēlēto norēķinu kontu. 

Atceries!

Savu izvēli, kam novēlēt savu pensijas 2. līmeņa uzkrājumu, tu vari mainīt neierobežotu reižu skaitu.

Mantiniekiem ir iespēja pieteikt un saņemt pensijas uzkrājumu 10 gadu laikā. Ja šajā laikā mantinieki nebūs pieteikušies, uzkrājums tiks novirzīts valsts pensiju speciālajā budžetā.

Ja mantinieks izvēlēsies naudas līdzekļu saņemšanu bankas kontā, pirms uzkrājuma izmaksa tiks ieturēts iedzīvotāju ienākuma nodoklis (IIN). Uzkrātā uzkrājuma saņemšana

Sasniedzot pensijas vecumu un piesakoties pensijas izmaksai, tev ir šādas iespējas
 1. pievienot savu pensijas 2. līmenī uzkrāto uzkrājumu pensijas 1. līmeņa uzkrājumam.
  Uzkrāto naudas līdzekļu ieguldījums finanšu tirgos ar šo brīdi tiek pārtraukts. Ar šo brīdi valsts katru mēnesi izmaksās no sakrātā uzkrājuma aprēķināto pensiju. Pensiju 2. līmenī uzkrātais uzkrājums kļūst atkarīgs no pensiju indeksācijas līdzīgi kā pensiju 1. līmeņa uzkrājums, un tas nav mantojams*;

  * Ja vien cilvēka nāve neiestājas pirms pensijas vecuma sasniegšanas un viņš ir norādījis, ka uzkrājumu vēlas atstāt mantojumā. Tas nozīmē, ka pensijas saņēmēja nāves gadījumā viņa laulātajam tiek izmaksāts pabalsts 50 % apmērā no mirušās personas pensijas apmēra 12 mēnešu garumā, bet atlikušais mirušā laulātā pensiju otrā līmeņa uzkrājums tiek ieskaitīts valsts budžetā.

 2. noslēgt mūža pensijas apdrošināšanas līgumu ar licencētu apdrošināšanas sabiedrību un iemaksāt savu pensiju 2. līmenī uzkrāto uzkrājumu, lai saņemtu mūža pensiju. Šajā gadījumā ir svarīgi atcerēties, ka mūža pensijas polises iegāde ir iespējama tikai tad, ja pensiju 2. līmeņa uzkrājumā ir uzkrāti vismaz 2000 eiro.
Iegādājoties mūža pensijas polisi apdrošināšanas sabiedrībā, uzkrātais un vēl neizmantotais uzkrājums ir mantojams.
Vai šis saturs bija noderīgs?

Jūsu atsauksmes palīdzēs mums uzlabot šo vietni.

Lūdzu, uzraksti, ko vēlējies uzzināt, taču neatradi!