Kā vecumdienām uzkrāt papildu kapitālu?

Pensiju 3. līmenis

 

Drošības spilvens vecumdienām

Pensiju 3. līmenis ir privāta brīvprātīga pensiju shēma, kas dod iespēju ieguldīt privātajos pensiju fondos, veidojot uzkrājumu vecumdienām. Iemaksas vari veikt tev vēlamā apjomā, tās ir brīvprātīgas, vēlams, regulāras. Laika gaitā veidotais uzkrājums tev būs kā drošības spilvens papildus valsts garantētajai pensijai.

Iemaksas pensiju 3. līmenī var veikt:
 • patstāvīgi no darba algas, kā arī no jebkuriem tev pieejamajiem līdzekļiem, t. sk. no ietaupījumiem, mantojuma, citas gūtās peļņas; 
 • darba devējs. Šajā gadījumā mainās nodokļu kārtība un iemaksas parasti tiek piesaistītas noteiktam procentuālam apjomam no darba algas. Izmaksājot šo kapitālu no uzkrājuma konta, būs jāmaksā nodokļi no saņemtajiem naudas līdzekļiem; 
 • cita privātpersona – piemēram, vīrs var veikt iemaksas sievas individuālajā pensijas 3. līmenī.

Atceries!

Lai uzkrātu vairāk un sasniegtu vēlamo rezultātu, par pensiju vērts domāt laikus! Jo agrāk sāksi veidot uzkrājumus, jo vairāk uzkrāsi salikto procentu ietekmē.


Privātie pensiju fondi

Privātie pensiju fondi piesaista iemaksas ar mērķi ilgtermiņā uzkrāt papildu kapitālu tavām vecumdienām. Pensiju fonds administrē pensiju plānus un tavu pensiju kontu, kurā reģistrē visas iemaksas, izvēlētā pensiju plāna darbības rezultātus, kā arī visus atskaitījumus.

Pensiju fondi tiek iedalīti šādi:

    slēgtais pensiju fonds, kas pārvalda vienu vai vairākus pensiju plānus. Slēgtā pensiju fonda dalībnieki var būt tikai personas, kuras, sākot dalību pensiju plānā, ir konkrētā pensiju fonda dibinātāja vai vairāku dibinātāju darbinieki;
    atklātais pensiju fonds, kas pārvalda vienu vai vairākus pensiju plānus. Par pensiju plānu dalībnieku uz līguma pamata var kļūt ikviena fiziskā persona Privāto pensiju fondu likumā noteiktajā kārtībā. Darba devējs var noslēgt ar pensiju fondu kolektīvās dalības līgumu par šā darba devēja darbinieku dalību noteiktā pensiju plānā.

Pensiju plāni

Katrs pensiju fonds piedāvā vienu vai vairākus pensiju plānus. Tie galvenokārt atšķiras pēc ieguldījumu stratēģijām, komisijas maksas (atskaitījumu struktūras) un valūtām, kādās tiek veiktas iemaksas un krāts kapitāls. Pirms izvēles izdarīšanas rūpīgi izvērtē to nosacījumus. Īpaši uzmanīgi salīdzini komisijas maksas par tavu ieguldījumu pārvaldīšanu.

 Pensiju plānu veidi

Katram ieguldījumu plānam ir sava ieguldījumu stratēģija. No ieguldījumu stratēģijas ir atkarīgs finanšu instrumentu klāsts, ieguldījumu reģionālais sadalījums un ieguldījumu riska pakāpe.

Piemērs!

Dažādu pensiju plānu ieguldījumu stratēģijas. Pensiju plāni, kas paredz augstāku riska pakāpi, bet ilgtermiņā arī augstāku gaidāmo peļņu, ir ieguldījumi ar lielu īpatsvaru akcijās un tiem pielīdzināmos finanšu instrumentos.
 
Savukārt pensiju plānu stratēģijas ar mazāku ieguldījumu īpatsvaru akcijās un tiem pielīdzināmos finanšu instrumentos, bet lielāku uzsvaru uz valsts vai uzņēmumu parādzīmēm vai obligācijām paredz zemāku riska pakāpi un mazāku gaidāmo peļņu ilgtermiņā.

Atceries!

Tu vari izvēlēties vairākus pensiju 3. līmeņa plānus, kā arī tu pats vari izvēlēties iemaksu apmēru un to, kādos plānos vēlies veikt iemaksas.


Uzkrātais kapitāls

Tavs uzkrātais kapitāls būs atkarīgs no veikto iemaksu apmēra un izvēlētā plāna darbības rezultāta. Jo lielākas ir regulārās iemaksas pensiju fondā, jo ilgākā periodā tās tiek veiktas un jo augstāku ienesīgumu nodrošina līdzekļu pārvaldītājs, jo lielāks uzkrātais kapitāls gaidāms, sasniedzot pensijas vecumu.

Uzkrātā kapitāla saņemšana

Pensiju 3. līmenī uzkrāto kapitālu varēsi saņemt, sasniedzot pensiju plānā noteikto vecumu, kas ir vismaz 55 gadi. Izņēmums – dažu profesiju pārstāvji un cilvēki, kuri atzīti par personām ar invaliditāti uz mūžu.
Šajā pensiju līmenī uzkrāto kapitālu tu vari saņemt pa daļām vai visu uzreiz. Pēc visa vai daļēja pensiju 3. līmeņa kapitāla izmaksas tev ir iespēja uzkrājumu turpināt.
Ja turpini veikt iemaksas pensiju 3. līmenī un apsver iespēju saņemt iedzīvotāju ienākuma nodokļa atmaksu (IIN) arī turpmāk, ir svarīgi ņemt vērā to, ka iemaksas pensiju fondā jāveic vismaz divus gadus.
Personai saņemot izmaksu no pensiju 3. līmeņa, pensiju plāna pārvaldnieks automātiski ieturēs nodokli: 
 • no uzkrājuma peļņas daļas – kapitāla pieauguma nodokli 20 %;
 • no darba devēja veikto iemaksu uzkrājuma – iedzīvotāju ienākuma nodoklis 23 %; 
 • izņēmums, izmaksātais kapitāls netiek aplikts ar nodokli, ja izmaksa tiek veikta, uzkrājuma veicēja nāves gadījumā. Vairāk informācijas likumā "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" 9. pantā.

1.1. piemērs: Cik lielu nodokļa summu ieturēs pensiju fonds, pie uzkrāto līdzekļu izmaksas no mana pensiju kapitāla? Cik lielu uzkrāto pensijas 3. līmeņa kapitālu es saņemšu pēc nodokļa summas ieturēšanas?

Tu esi veicis iemaksas pensiju 3. līmenī no savas neto algas (alga "uz rokas" pēc nodokļu nomaksas)
- sabalansētā plānā 20 gadu periodu
- iemaksājis 15 000 eiro
- peļņa 10 000 eiro
- kopējais uzkrājums 25 000 eiro

Piesakot pensiju uzkrājuma izmaksu, privātais pensiju fonds ieturēs:
 • kapitāla pieauguma nodokli no peļņas 10 000*0.20 = 2000 eiro (paliks 8000 eiro)
Tev kontā tiks izmaksāti 15 000 eiro + 8000 eiro = 23 000 eiro

1.2. piemērs: Vai es varu saņemt iedzīvotāja ienākuma nodokļa (IIN) atmaksu no iemaksātās summas uzkrājumā, kas pārsniedz 10% no maniem bruto ienākumiem?

Tava bruto alga (alga "uz rokas" pirms nodokļu nomaksas) mēnesī 1000 eiro (gadā 1000 eiro * 12 = 12 000 eiro)

- mēnesī tu maksā 110 eiro (gadā iemaksātā summa pensiju 3. līmenī 110 eiro * 12 = 1320 eiro) 

- iedzīvotāja ienākuma nodokļa atmaksu ne vairāk kā 10 % no gada bruto ienākumiem 

- 10 % no taviem gada bruto ienākumiem ir 12 000 eiro * 0.10 = 1200 eiro 

Ja gada laikā pensiju 3. līmenī esi iemaksājis 1320 eiro, bet tavi 10 % no gada bruto ienākumi ir 1200 eiro, tad par radušos starpību (1320 eiro - 1200 eiro = 120 eiro) IIN atvieglojumi netiek piemēroti. 
Tu saņemsi iedzīvotāju ienākuma nodokļu atmaksu 1200 eiro * 0.20 = 240 eiro


Uzzināt vairāk par nodokļu atvieglojumiem vari Valsts ieņēmuma dienesta (VID) vietnē un likumā "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli".


Ja iemaksas pensiju 3. līmenī veic tu pats, tad tev ir tiesības saņemt IIN atmaksu 20 % apmērā no iepriekšējā taksācijas gadā privātajā pensiju plānā veiktajām iemaksām, kuras nepārsniedz 10 % no tavas bruto darba algas, bet ne vairāk kā 4000 eiro taksācijas gadā.

2. piemērs: Kādus nodokļus ieturēs un cik liela būs izmaksa no mana pensiju uzkrājuma, kurā iemaksas veicis darba devējs?

Iemaksas pensiju 3. līmenī par tevi veicis darba devējs no tavas bruto algas (alga "uz papīra" pirms nodokļu nomaksas)
- sabalansētā plānā 20 gadu periodā
- darba devējs iemaksājis 15 000 eiro
- peļņa 10 000 eiro
- kopējais uzkrājums 25 000 eiro

Piesakot pensiju uzkrājuma izmaksu, privātais pensiju fonds ieturēs: 
 • iedzīvotāja ienākuma nodokli 23 % no darba devēja veiktajām iemaksām 15 000 eiro * 0.23 = 3450 eiro (paliks 11 500 eiro)
 • kapitāla pieauguma nodokli 20 % no peļņas 10 000 eiro * 0.20 = 2000 eiro (paliks 8000 eiro).
Tev kontā tiks izmaksāti 11 550 eiro + 8000 eiro = 19 550 eiro

Par darba devēja veiktajām iemaksām tavā pensiju 3. līmenī, tev nav tiesības saņemt ikgadējo iedzīvotāju ienākuma nodokļa (IIN) atmaksu.


 Atceries savas tiesības!

 • Tev ir tiesības interesēties par fonda vai pensiju plāna darbību un iegūt pilnīgu pārskatu par tā darbības rezultātiem.
 • Tu vari brīvi mainīt pensiju plānu, izvēloties citu tā paša pensiju fonda piedāvāto plānu.
 • Tev ir tiesības novirzīt uzkrāto pensijas kapitālu uz citu pensiju fondu.

Pensijas 3. līmeņa uzkrājuma nodošana mantojumā

 1. Tavu pensiju 3. līmeņa uzkrājumu var mantot tavi mantinieki.
 2. Noslēdzot pensiju 3. līmeņa līgumu vai veicot tajā grozījumus, vari norādīt vienu vai vairākus mantiniekus. 
 3. Ja pensiju 3. līmeņa līgumā nebūsi norādījis mantinieku, uzkrājums tiks mantots Civillikuma noteiktajā kārtībā

Atceries!

Neviens pensiju plāns negarantē peļņu vai noteiktu ienesīguma līmeni, arī vēsturiskais ienesīgums negarantē tādu pašu ienesīgumu nākotnē!

Pensiju uzkrātajā kapitālā var samazināties ne tikai uzkrātā peļņa, bet arī tavu iemaksu pamatsumma.

Finanšu tirgu svārstību rezultātā uzkrātais kapitāls pieaug vai samazinās.

Informācija par ieguldījumu plāna rezultātiem palīdz saprast, kādi ir konkrētā ieguldījumu plāna rezultāti noteiktā laika periodā

Salīdzinot ieguldījumu plānus, ir jāsalīdzina līdzīgas stratēģijas vienādā laika periodā.

Komercbankas katru gadu ziņo VID par iemaksām tavas pensijas 3. līmenī. Lai tu varētu saņemt iedzīvotāju ienākuma nodokļa atmaksu, tev jāaizpilda un Valsts ieņēmumu dienestam (VID) jāiesniedz gada ienākumu deklarācija. Konsultāciju par nodokļiem un kā izpildīt gada ienākumu deklarāciju vari uzzināt Valsts ieņēmumu dienesta vietnē.

Plašāku informāciju par pensiju 3. līmeni un pensiju plānu klāstu atradīsi vietnē manapensija.lv.