Studenti aicināti iesniegt darbus studentu zinātniski pētniecisko darbu konkursā

Baltijas valstu augstskolu studenti līdz 31. maijam aicināti iesniegt savus darbus Latvijas Bankas izsludinātajā kārtējā studentu zinātniski pētniecisko darbu konkursā.

vīrietis starp grāmatu plauktiem lasa grāmatu

Konkurss tiek rīkots jau 22. reizi, un tajā aicināti piedalīties Latvijas, Lietuvas un Igaunijas pilsoņi, nepilsoņi un ārzemnieki, kas konkursa norises laikā reģistrēti kā Baltijas valstīs akreditēto augstākās izglītības iestāžu bakalaura vai maģistra programmu studenti(-es), kā arī Baltijas valstu iedzīvotāji, kas studē ārvalstīs.

Konkursā var piedalīties ar darbiem par aktuālām ar Baltijas un eirozonas tautsaimniecību saistītām tēmām. Tēmu piemēri un iepriekšējo gadu godalgoto darbu tēmas atrodamas vietnē Makroekonomika.lv | Studentu konkursa tēmas.

Darbi jāiesniedz Latvijas Bankā līdz 31. maijam, izmantojot pieteikuma formu vietnē makroekonomika.lv. 

Balvu fonds

Uzvarētājus noteiks speciāli izveidota Latvijas Bankas ekonomistu žūrija. Godalgotie darbi tiks publicēti Latvijas Bankas tīmekļvietnē Makroekonomika.lv, to autori saņems naudas prēmijas. 

  • 1. vietas ieguvējs – 1500 eiro,
  • divi 2. vietas ieguvēji – 1250 eiro par katru darbu,
  • trīs 3. vietas ieguvēji – 1000 eiro par katru darbu;

ja darbam ir vairāki autori, prēmija sadalāma starp tiem.


2022./2023. studiju gadā rīkotajā studentu zinātnisko darbu konkursā tika iesniegti 30 darbi no 10 Latvijas un ārvalstu augstskolām (Rīgas Ekonomikas augstskolas, Rīgas Stradiņa universitātes, Banku augstskolas, Latvijas Universitātes, Rīgas Tehniskās universitātes, Rīgas Biznesa skolas, Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitātes, Roterdamas Erasma Universitātes, Bokoni Universitātes un Krievijas Ekonomikas skolas). 1. vieta tika piešķirta Rīgas Ekonomikas augstskolas studentēm Lotei Vahelānai (Lotte Vahelaan) un Lindai Terēzei Makai (Linda-Terese Makk) par darbu "Unleashing the Potential of Estonian Firms: An Empirical Analysis of the Impact of ERDF Grants" ("Igaunijas uzņēmumu izaugsmes potenciāla realizēšana: ERAF dotāciju radītās ietekmes empīriskā analīze")

Izdrukāt