Naudas skola atbild

Kas ir aprites ekonomika?

Ilgtspējība

Konceptuāli aprites ekonomika ir ilgtspēju veicinošs tautsaimniecības attīstības modelis, kura galvenais mērķis ir saglabāt apritē esošo produktu, materiālu un resursu vērtību, tajā pašā laikā samazinot gan izejvielu patēriņu un atkritumu apjomu, gan arī ietekmi uz vidi.

Pēc būtības aprites ekonomika ietver sevī gudrāku resursu izlietojumu, kas var rezultēties arī produktivitātes kāpumā.[1]

Tā ir būtiska pārmaiņa salīdzinājumā ar tradicionālo lineārās ekonomikas modeli, kura pamatā ir "paņem, saražo, patērē, izmet" pieeja. 

 

 

Uzzini vairāk par aprites ekonomiku:

Izdrukāt