Naudas skola atbild

Kāpēc nolemts pārtraukt 500 eiro banknošu izgatavošanu un neiekļaut tās Eiropas sērijā?

Cilvēks
Skaidrā un bezskaidrā nauda
01.07.2020

ECB Padomes nolēmusi pilnībā pārtraukt 500 eiro banknošu izgatavošanu un neierobežošanu ar tām Eiropas sērijā, ņemot vērā bažas, ka šī banknote varētu veicināt nelikumīgas darbības.
 

"Vecās" 500 eiro banknote joprojām būs likumīgs maksāšanas līdzeklis, un to var turpināt izmantot kā maksāšanas un uzkrāšanas līdzekli. Tālākā nākotnē ECB Padome var nolemt atcelt šai banknotēm likumīgo maksāšanas līdzekļu statusu, taču par to, kad tiks paziņots.
Tomēr 500 eiro banknotes līdzīgi kā pārējo nominālvērtību eiro banknotes vienmēr saglabājas vērtības, jo tās bez laika ierobežojuma varēs apmainīt Eurosistēmas centrālajās bankās.

Izdrukāt