Naudas skola atbild

Kas drīkst emitēt eiro banknotes?

Skaidrā un bezskaidrā nauda

Pārbaudes iekārtas pieejamas arī jebkurā Latvijā licencētā kredītiestādē – vaicājiet savā kredītiestādē, vai tā klientiem sniedz šo pakalpojumu.
Līgumā par Eiropas Savienību paredzēts, ka Eiropas centrālā banka (ECB) vienīgajai ir tiesības atļaut banknošu emisiju. Emitēt tās var gan ECB, gan valstu centrālās bankas. ECB uzrauga skaidrās naudas piedāvājuma un aprites apjomu un kvalitāti. Savukārt eiro zonas valstu centrālās bankas veido naudas zīmju krājumus.
Tie ir paredzēti, lai nomainītu no apgrozības izņemtās nederīgās banknotes un reaģētu uz iepriekš paredzamu apgrozībā esošo banknošu skaita kāpumu un pieprasījuma sezonālajām svārstībām.
 

Izdrukāt