Kāpēc ir jāatdod nedaudz vairāk nekā esi aizņēmies?

Procentu likmes

Tu sapratīsi:

naudas cenu nosaka tai piemērotā procentu likme un termiņš, uz kuru tiek ņemts aizdevums vai veikts noguldījums.


Ja iedomājamies, ka mēs visi kopā (patērētāji, pārdevēji, darbinieki, uzņēmumi, valsts iestādes) darbojamies kā vienots cilvēka organisms, tad bankas varētu salīdzināt ar centrālo asinsrites orgānu – sirdi!Nauda vienmēr "riņķo" – no bankas uz kāda maciņu, no maciņa – uz veikala kasi, no kases vai maka – atpakaļ uz banku.
Kāds naudu bankā nogulda – kāds vēlas aizņemties.
Banka palīdz uzturēt šo naudas cirkulāciju.

Par naudu, kas noguldīta bankā uz noteiktu laiku, var tikt maksāta papildu nauda – procenti.

Līdzīgi ir arī aizdevuma situācijā, kad par aizdoto naudu aizdevējs prasīs aizdevuma cenu – procentus.


Procentu likmenaudas cena. 


Lielveikalā redzamās cenas precēm ir izteiktas eiro. Naudas cenu raksturo tās procentu likme.


Procentu likme ir arī samaksa par to, ka esam uzticējuši savu naudu bankai un tādā veidā dodam iespēju mūsu uzkrājumus aizdot kādam, kam pašlaik tas ir vairāk nepieciešams.


Procentu maksājumsnaudas summa, kuru maksā par aizdevumu. 


Atceries!

Procentu likme un procentu maksājums nav viens un tas pats. Procentu maksājums ir naudas summa, ko maksā par aizdevumu, bet procentu likme ir lielums, ar kuru aprēķina procentu maksājumu.


Procentu likmes parasti tiek izteiktas procentos gadā. Sākumā var šķist, ka procentu likmei nav noteiktas mērvienības, bet gan noguldījumiem, gan aizdevumiem ir noteikts laika periods (termiņš). Bankā naudu var noguldīt uz mēnesi, ceturksni, pusgadu un citiem termiņiem, bet procentu likme parasti ir izteikta procentos gadā.

Piemērs!

Banka piedāvā noguldīt naudu uz gadu ar procentu likmi 4% gadā.
Ja noguldījuma pamatsumma ir 1000 eiro, tad pēc gada procentu maksājumā saņemsi 40 eiro.
Procentu summu aprēķina kā 1000 eiro x 4% (1000 x 0.04) = 40 eiro.
Papildus šai summai saņemsi arī sākotnēji noguldīto pamatsummu – 1000 eiro.

 Atceries! 
Lai precīzi aprēķinātu procentu maksājumus, 4% ir jāpārvērš decimālciparā, šajā gadījumā – 0.04.

Ja nauda būtu noguldīta tikai uz 6 mēnešiem, procentu maksājumā noguldītājs saņemtu 20 eiro.

Aprēķina paraugs ir 1000 eiro 4% : 2.
Ievēro! Gada procentu likme jādala ar divi, ja nauda tiek noguldīta tikai uz pusgadu.

Tātad kopā noguldītājs saņems 1020 eiro.Pārbaudi sevi

3.1. uzdevums 

Pārbaudi sevi

3.2. uzdevums 

Pārbaudi sevi

3.3. uzdevums 


Ja kāds aizņemas naudu no bankas, viņš maksā bankai procentus. Ja kāds bankā nogulda naudu, banka viņam maksā procentus.
Piemērs!

Klientam, kurš no bankas ir aizņēmies naudu, jāmaksā bankai procenti. Tas nozīmē, ka, ja no bankas būsi aizņēmies 1000 eiro, tev būs jāatmaksā mazliet vairāk. Pieņemsim, ka banka nosaka 5% aizdevuma likmi uz gadu. Izmantojot to pašu principu, kuru izmantoji procentu aprēķināšanai par noguldījumiem, mēs varam aprēķināt aizdevuma procentu summu:
1000 x 5% = 1000 x 0.05 = 50 eiro
1000 + 50 = 1050 eiro

Šāda summa tev beigās būs jāatmaksā bankai.
Šī summa tev nav jāatmaksā vienā dienā. Banka to sadala 12 mēnešu maksājumos. 


Pārbaudi sevi

3.4. uzdevums 


Padomā!

Vai 3.4. uzdevuma situācijās bija izdevīgi ņemt aizdevumu ar tik lielu aizdevuma maksu?


Atceries stāstu par Andra un Māras mājās saplīsušo apkures katlu? Ja vectētiņš nebūtu veidojis "drošības spilvenu" jeb uzkrājumus, iespējams, viņam nāktos naudu priekš jauna apkures katla aizņemties no bankas. Rezultātā apkures katla remonts ģimenei izmaksātu dārgāk, jo būtu jāmaksā bankai arī procenti par aizdevumu.