Kā iedala resursus? Vai tie visi ir ierobežoti?

Resursu veidi

Tu sapratīsi:

kādi ir resursu veidi;
ka visi  resursi ir ierobežoti.

Kāpēc preces netiek ražotas tādā daudzumā, lai to pietiktu katram un nebūtu jāizdara izvēle?

Ierobežotība liedz apmierināt visas cilvēku vajadzības.


Kāpēc uzņēmumi neražo tik daudz pārtikas preču, rotaļlietu, automobiļu un citu preču, lai apmierinātu visas cilvēku vajadzības?

Iemesls tam ir fakts, ka resursi, kas tiek izmantoti preču ražošanā, arī ir ierobežotā daudzumā.

Ražošanas resursi  dabas resursi (t.sk. zeme), cilvēkresursi, cilvēku radīti resursi un ražošanas iekārtas, kuras izmanto preču ražošanā vai pakalpojumu sniegšanā. 


Dabas resursi — dabā pieejami materiāli, kurus cilvēks var izmantot saimnieciskajā darbībā. 


Cilvēku radīti resursi un ražošanas iekārtas  — saražotas izejvielas un iekārtas, kas tiek izmantotas preču ražošanā un pakalpojumu sniegšanā. 


Cilvēkresursi — darbs, ko cilvēki iegulda preču ražošanā un pakalpojumu sniegšanā.

Metālu un citu dabas resursu daudzums nav bezgalīgs, tāpēc arī izejmateriāli un ražošanas iekārtas ir ierobežotā daudzumā.

Cilvēku skaits, viņu zināšanas un prasmes (cilvēkkapitāls) ir ierobežotas, arī zemes nav bezgalīgi daudz, tāpēc, palielinot resursu izmantošanu, mums jābūt saprātīgiem. Katru dienu uzņēmumi izdara izvēli, kādas preces un kādā daudzumā ražot, izmantojot pieejamos resursus.

Jo vairāk ražošanas resursu ir pieejams, jo vairāk preču iespējams saražot un apmierināt vairāk vajadzību.

Cilvēki vēsturiski dzīvojuši vietās, kur viegli pieejami resursi pamatvajadzību apmierināšanai, ūdenstilpju tuvumā, dzīvošanai labvēlīgā klimatā, vietās, kur ir pietiekami daudz izejmateriālu mājokļa būvniecībai. 

ilustratīvs attēls

Ne velti cilvēki nedzīvo Antarktīdā aukstais klimats un nepietiekamais augu daudzums liedz apmierināt dzīvošanai nepieciešamās pamatvajadzības. 

Dabas resursi bieži tiek izmantoti ražošanā. Koku var izmantot būvniecībā, mēbeļu un papīra ražošanā, no naftas ražo degvielu, no ūdens, vēja un saules ražo elektroenerģiju.

Lielāko daļu no dabā atrodamajiem resursiem uzreiz nevar izmantot vajadzību apmierināšanai, tie ir jāapstrādā (izņēmumi ir, piemēram, ogas, avota ūdens) .

Vajadzību apmierināšanai nepieciešams vēl viens resurss cilvēki, kas apstrādā dabas resursus, piemēram, kokapstrādes speciālisti, lauksaimnieki. 

Dabas resursu apstrādei nepieciešami darbarīki jeb ražošanas iekārtas – no vienkāršiem darbarīkiem līdz sarežģītām iekārtām.


Pārbaudi sevi!

2.1. uzdevums


Pārbaudi sevi!

2.2. uzdevumsDaba apmierina mūsu dzīves pamatprasības, dod nepieciešamās izejvielas, nodrošina dzīvības norises. Tas padara Zemi cilvēkiem apdzīvojamu.

Cilvēku darbības rezultātā vidē izdalās atkritumi. Daļu atkritumu daba spēj pārstrādāt, daļu – ne. Šie atkritumi un cilvēku neapdomīgā rīcība negatīvi ietekmē dabu.


Sasaiste starp dažādiem resursiem: ražošanā un sadzīvē izmantojam dabas resursus (izejvielas), bet atpakaļ dabā izdalām atkritumus.


Mēs jau pašlaik mēdzam patērēt vairāk, nekā varam atļauties. 

Liela dabas teritorija pārpildīta ar atkritumiem.

 

Izgāztuvju problēma


Cilvēku saimnieciskā darbība rada milzīgu daudzumu atkritumu. Ērtāk taču ir nopirkt sulu tetrapakā un pēc tam to izmest, nekā nopirkt sulu stikla pudelē un pēc tam to nodot stikla taras pieņemšanas punktā!


Vienu stikla pudeli (burku) var izmantot vismaz 25 reizes. Mājās gatavotā ievārījuma burciņu tu taču ārā nemet, bet atstāj nākamā gada ražai!A


Tautsaimniecība cenšas apmierināt mūsu augošās prasības pēc precēm un pakalpojumiem – arvien vairāk mēs patērējam dabas izejvielas un atstājam aiz sevis lielākus atkritumus.Cik liels tavs ekoloģiskās pēdas nospiedums?


To, cik daudz dabas izejvielu izmantojam, lai nodrošinātu savu dzīves labklājību, var raksturot kā ekoloģiskās pēdas nospiedumu, izsakot patēriņu noteiktā zemes platībā.


Lai visiem mūsu planētas iedzīvotājiem būtu tikpat augsta labklājība kā mūsdienu Ziemeļamerikas iedzīvotājiem, tad būtu nepieciešamas vēl vismaz divas tādas planētas kā Zeme, lai daba spētu saražot visus nepieciešamos dabas resursus, pārstrādāt atkritumus un citādi nodrošināt dzīvību. Diemžēl tādas planētas kā Zeme zinātnieki vēl nav atklājuši.A

Padomā!

Kas veido tavu ekoloģiskās pēdas nospiedumu?


Apskati tabulu, kurā parādīts, cik daudz tādu planētu kā Zeme vajadzētu, ja 7 miljardi Zemes iedzīvotāju dzīvotu un patērētu tā, kā dzīvo un patērē minēto valstu iedzīvotāji! (2015. gada dati; pašlaik Zemi apdzīvo 7,8 miljardi cilvēku.)A

ValstsNepieciešamais planētu skaits
Apvienotie Arābu Emirāti (AAE)5,4ilustratīvs attēls: ikonailustratīvs attēls: ikonailustratīvs attēls: ikonailustratīvs attēls: ikonailustratīvs attēls: ikonailustratīvs attēls: ikona
Amerikas Savienotās Valstis4,1ilustratīvs attēls: ikonailustratīvs attēls: ikonailustratīvs attēls: ikonailustratīvs attēls: ikonailustratīvs attēls: ikona 
Francija2,5ilustratīvs attēls: ikonailustratīvs attēls: ikonailustratīvs attēls: ikona


Nepāla1,9ilustratīvs attēls: ikonailustratīvs attēls: ikonaKostarika1,4ilustratīvs attēls: ikonailustratīvs attēls: ikonaĶīna1,1ilustratīvs attēls: ikonailustratīvs attēls: ikona

Padomā!

Vai valstīm ir iespējams samazināt ekoloģiskās pēdas nospiedumu? Kā?

No kādām precēm tu varētu atteikties, lai samazinātu savu ekoloģiskās pēdas nospiedumu?Vislielākie atmosfēras piesārņotāji ir autotransports, apkures iekārtas, termoelektrostacijas un rūpnīcas. Gaisā nonāk dažādi mehāniskie piemaisījumi (putekļi, kvēpi), gāzu savienojumi. Mēs ikdienā lietojam, piemēram, matu laku, dezodorantu, sildām savu māju (apkure), izmantojam automobiļus.

Apkures dūmi (gāzes) piesārņo gaisu.


Gāzu savienojumu koncentrācija atmosfērā izraisa siltumnīcas efektu un šie gāzu savienojumi, reaģējot ar atmosfērā esošo ūdeni, veido skābes, kas izraisa skābos lietus.

Mēs ar savu izvēli, kādas preces lietot ikdienā, ietekmējam arī klimata pārmaiņas Latvijā un pasaulē.

Zinātnieki brīdina ja pieaugs ogļskābās gāzes koncentrācija atmosfērā, tuvāko 20–60 gadu laikā globālās sasilšanas dēļ Ziemeļu puslodē un tropu valstīs gaisa temperatūra vasaras periodā palielināsies.
Rezultātā:
  • ātrāk kūst ledāji, paaugstinās ūdens līmenis okeānos;Ūdenī peld daudz plastmasa pudeļu, maisiņu un citi atkritumi.
  • temperatūras palielināšanās ietekmē lauksaimniecību – trūkst ūdens;
  • karstums ietekmē cilvēku veselību (piemēram, 2003. gada karstumā Eiropā gāja bojā 40 tūkst. cilvēku);
  • izjaucot dabisko līdzsvaru, rodas arī vairāk postošu vētru, orkānu.

Ūdeni piesārņo:

  • iedzīvotāji, ieplūdinot apkārtējos ūdeņos mazgāšanas līdzekļus un atkritumus;
  • lauksaimnieki, nepareizi lietojot minerālmēslus un pesticīdus;
  • rūpniecības uzņēmumi.

Sekas:

  • ūdeni nevar izmantot dzeršanai un tajā peldēties;
  • iet bojā zivis un ūdensputni;
  • ūdenstilpes aizaug vai pat izžūst.

Pārbaudi sevi!

2.3. uzdevums


Pārbaudi sevi!

2.4. uzdevumsPadomā!

Vai Latvija ir bagāta ar dabas resursiem?

Kurš resurss, tavuprāt, Latvijā ir visvērtīgākais? Kāpēc?