5 video, lai sakārtotu savu pensiju

Noteikti esi dzirdējis, ka daļa no šodien gūtajiem ienākumiem nosaka to, cik liela būs tava pensija.

Atceries, ka ne tikai ienākumi, bet arī atbilstoša pensijas plānu izvēle var būtiski ietekmēt tavu pensijas apmēru. Latvijā ir triju līmeņu pensiju sistēma, kas nodrošina pensijas stabilitāti, palielina ienākumus vecumdienās un dod tev iespēju iesaistīties savas pensijas uzkrājuma veidošanā.

Noskaties piecu video sēriju, lai saprastu – ko vari darīt šodien, lai uzlabotu sev dzīvi vecumdienās!

Kā veidojas tava pensija?

Pensiju 1. līmenis balstās uz solidaritātes principu – 14% no tavas bruto algas tiek ieskatīti valsts budžetā, no kura tiek izmaksātas vecuma pensijas mūsu senioriem.

Pensiju 2. līmenī tiek novirzīti 6% no bruto algas, un tie nonāk pie tava izvēlētā pensiju pārvaldnieka un ieguldīti finanšu tirgos atbilstoši tevis izvēlētam plānam. Izdarot pareizo izvēli, tu vari veicināt sava uzkrājuma pieaugumu.

Pensiju 3. līmeņa uzkrājumu veido tu pats! Tās ir tavas vai tava darba devēja brīvprātīgi veiktas iemaksas uzkrājumā tavai nākotnei. Par papildus veiktajām iemaksām katru gadu varēsi saņemt iedzīvotāju ienākuma nodokļa atmaksu 20% apmērā.

Kur noskaidrot esošo pensijas uzkrājumu, pārvaldnieku un plānu?

Svarīgi sekot līdzi savam pensiju 2. līmeņa uzkrājumam.

Tā ir būtiska daļa no tavas bruto algas, kuru tu uztici pārvaldīt izvēlētam pensiju pārvaldniekam. Piemēram, ja darba alga pirms nodokļu nomaksas ir 1000 eiro, tad katru mēnesi pensiju 2. līmenī nonāk 60 eiro, kas gadā jau veido 720 eiro.

Jau no pirmās darba algas tu kļūsti par investoru un pats vari izvēlēties pārvaldnieku un ieguldījumu plānu, kurā ieguldīt, lai šie naudas līdzekļi pieaugtu.

Lai uzzinātu, kurš pārvalda tavu pensiju 2. līmeni un kā tam veicies, dodies uz latvija.gov.lv. Šeit tu vari iegūt informāciju par savu darba stāžu, sekot līdzi uzkrājumam pensiju 1. un 2. līmenī un savam izvēlētajam ieguldījumu plānam, vari novērtēt šī brīža kopējo pensiju 2. līmeņa uzkrājumu.

Zinot, kurš pārvalda tavu uzkrājumu un kāds ir izvēlētais pensijas 2. līmeņa plāns, dodies uz manapensija.lv, lai novērtētu, kā tas pelnījis salīdzinājumā ar citiem plāniem.

Kurš pensijas plāns tev ir vispiemērotākais?

Pārliecinies, vai izvēlētais plāns ir atbilstošs tavam vecumam un vēlamajam riska līmenim! 

Ja tev līdz pensijai ir vairāk nekā 20 gadi, izvērtē augsta riska plānus, kuros naudas līdzekļi tiek ieguldīti līdz 100% akcijās. Īstermiņā šiem plāniem var būt ievērojamas svārstības, bet ilgtermiņā iespēja gūt augstāku ienesīgumu. 

Ja tev līdz pensijai ir vairāk nekā 10 gadi, izvērtē vidēja riska plānus, kuros naudas līdzekļi tiek ieguldīti līdz 50% akcijās. Īstermiņā šim plānam var būt uzkrājuma svārstības, bet ilgtermiņā tas var gūt vidēju ienesīgumu. 

Ja tev līdz pensijai ir palikuši mazāk nekā 10 gadi, ieskaties zema riska plānos. Šajos plānos iegulda līdz 25% akcijās. Veicot ieguldījumus šajā plānā, sagaidāmas nelielas uzkrājuma svārstības un ilgtermiņā neliels tā pieaugums.

Ja ir izvēlēts nepiemērots plāns, pastāv risks, ka uzkrātais kapitāls varētu būtiski samazināties.  

Kā nomainīt pensijas plānu un pārvaldnieku?

Savas pensijas 2. līmeņa pārvaldītāju tu vari mainīt vienu reizi gadā, bet ieguldījumu plānu pie esošā pārvaldnieka – divas reizes gadā. Ir vērts ņemt vērā, ka šādu pārmaiņu biežumu vajadzētu veikt apdomīgi, jo uzkrājuma rezultāts jāizvērtē ilgtermiņā – vismaz piecu gadu periodā. 

Pirms plāna maiņas salīdzini manapensija.lv, kāda ir bijusi dažādu pensijas plānu peļņa vai zaudējumi vismaz vidējā termiņā – 5 gadi! Kā izvēlēties sev piemērotāko plānu, skaties video "Atbilstoša pensijas plāna izvēle". 

Veikt plāna nomaiņu vari latvija.gov.lv, sadaļā "VSAA informācija un pakalpojumi".

Izvēlies sev piemērotāko pensiju plānu un pārvaldnieku. Ievadi nepieciešamo informāciju un nosūti iesniegumu. 

Kurš mantos tavu pensijas uzkrājumu?

Kopš 2020. gada 1. janvāra tev ir iespēja sakārtot sava pensijas 2. līmeņa mantošanas kārtību.

Dodies uz latvija.gov.lv, sadaļu "VSAA informācija un pakalpojumi".

Tev ir dotas trīs iespējas:

  1. Ieskaitīt valsts pensiju, speciālajā budžetā – tavs uzkrātais uzkrājums paliek valsts budžetā un tiks ņemts vērā, aprēķinot apgādnieka zaudējuma pensiju.
  2. Pievienot norādītās personas pensiju otrajam kapitālam – tu vari norādīt konkrētu personu, kurai vēlies pievienot savu uzkrāto pensijas uzkrājumu.
  3. Nodot mantošanā civillikuma noteiktajā kārtībā – tu novēli uzkrāto pensijas uzkrājumu saviem mantiniekiem.

Atceries! Savu pensijas 2. līmeņa mantošanas izvēli tu vari mainīt neierobežotu reižu skaitu.

 


Vairāk uzzini sadaļā "Pensija" 


Kāpēc svarīgi par pensiju rūpēties laikus?

Kā liecina Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas (OECD) dati, Latvijas iedzīvotāji, aizejot pensijā, vidēji saņem tikai pusi no ienākumiem, kuri bija pirms pensionēšanās, proti, 54.3 %. Tas nozīmē, ja cilvēka darba alga bija 1000 eiro mēnesī, tad, aizejot pensijā, viņa ienākumi strauji samazinās un viņš saņem 543 eiro mēnesī. Tas tiek saukts par ienākumu aizvietošanas koeficientu, un Latvijas Bankas prognozes liecina, ka pašreizējās demogrāfiskās situācijas rezultātā ienākumu aizvietošanas koeficients turpinās samazināties un nākotnē nepārsniegs 40 %. Tāpēc individuālo papildu uzkrājumu veidošana vecumdienām ir ļoti būtiska.

Pēc Latvijas Bankas pasūtījuma veiktā "Latvijas Faktu" socioloģiskā aptauja liecina, ka lielākā daļa jeb 77 % Latvijas iedzīvotāju domā, ka pensiju vecumdienās nodrošinās 1. un 2. pensiju līmenis. Arvien lielāka daļa iedzīvotāju (37 %) prognozē, ka arī pensijas vecumā turpinās strādāt.

Izdrukāt