Filmas

Video Ilgums - 3:45

8 stāsti par eiro. 3. stāsts "Norēķini ar eiro"

Kas vieno matemātikas stundu un eiro? Mācies skaitīt eiro monētas kopā ar Alisi un animācijas filmiņas skolēniem!

Matemātikas uzdevums: Alisei par āboliem jāmaksā 2 eiro. Vai vari palīdzēt Alisei izdomāt visas iespējās monētu kombinācijas, kā samaksāt par pirkumu, izmantojot tikai vienas vērtības eiro monētas?

Animētais stāsts "Norēķini ar eiro" paredzēts 1.-3. klases skolēniem, tas pieejams arī ar subtitriem krievu valodā.

"8 stāsti par eiro" ir metodiskais materiāls, kas saistošā un mūsdienīgā veidā sniedz skolēniem zināšanas un izpratni par Eiropas Monetārās Savienības vienoto valūtu eiro, tās rašanās vēsturi un praktisko pielietojumu. Materiālā ietilpst arī astoņas animācijas filmas, ko veidojuši dažādi Latvijas animācijas mākslinieki, katrs ar savu individuālo rokrakstu un atšķirīgo tehniku. Animētie stāsti radīti atbilstoši konkrētai vecuma grupai, kopā veidojot vienotu vēstījumu par eiro. Metodiskajā materiālā katra stāsta nodaļā iekļauts animācijas filmas sižets, nodarbības apraksts, kā arī darba lapas skolēnam un skolotājam.

Metodiskā materiāla "8 stāsti par eiro" īstenotājs un izdevējs ir SIA "Eko Media". Atbalstu materiāla izstrādē snieguši: Izglītības un zinātnes ministrija (IZM), Valsts izglītības satura centrs (VISC), Latvijas Banka, Finanšu ministrija, Valsts kanceleja, Eiropas Komisijas pārstāvniecības Latvijā un Eiropas Parlamenta Informācijas biroja eksperti. Izdevums finansēts no Eiropas Komisijas un Latvijas valdības noslēgtās Vadības partnerības līdzekļiem.

Izdevuma autores ir skolotājas Santa Kazaka un Inga Riemere.

Izdrukāt