Filmas

Video Ilgums -

Atbilstoša pensijas plāna izvēle

Pārliecinies, vai izvēlētais plāns ir atbilstošs tavam vecumam un vēlamajam riska līmenim! 

Ja tev līdz pensijai ir vairāk nekā 20 gadi, izvērtē augsta riska plānus, kuros naudas līdzekļi tiek ieguldīti līdz 100% akcijās. Īstermiņā šiem plāniem var būt ievērojamas svārstības, bet ilgtermiņā iespēja gūt augstāku ienesīgumu. 

Ja tev līdz pensijai ir vairāk nekā 10 gadi, izvērtē vidēja riska plānus, kuros naudas līdzekļi tiek ieguldīti līdz 50% akcijās. Īstermiņā šim plānam var būt uzkrājuma svārstības, bet ilgtermiņā tas var gūt vidēju ienesīgumu. 

Ja tev līdz pensijai ir palikuši mazāk nekā 10 gadi, ieskaties zema riska plānos. Šajos plānos iegulda līdz 25% akcijās. Veicot ieguldījumus šajā plānā, sagaidāmas nelielas uzkrājuma svārstības un ilgtermiņā neliels tā pieaugums.

Ja ir izvēlēts nepiemērots plāns, pastāv risks, ka uzkrātais kapitāls varētu būtiski samazināties.  


Saistīti video: 

#1 Kā veidojas mana pensija?

#2 Kur pārbaudīt pensijas uzkrājumu? 

#4 Kur un kā nomainīt pensijas uzkrājuma pārvaldnieku un plānu? 

#5 Pensijas uzkrājuma mantošana

Izdrukāt