Filmas

Video Ilgums - 1:27

Kas ir Kredītu reģistrs?

Kredītu reģistrs ir valsts informācijas sistēma, kurā Latvijas Banka vāc ziņas par banku, ar bankām saistītu aizdevēju, krājaizdevēju sabiedrību un apdrošinātāju kredītņēmējiem un to kredītiem.

Kredītu reģistrs ļauj labāk rūpēties par finanšu stabilitāti, jo kredītu devējiem ir iespējams labāk novērtēt potenciālo klientu spēju kredītus atdot. Un cilvēkiem tas palīdz nenonākt grūti atdodamu parādu situācijā.

Kredītu reģistrā iekļautā informācija ļauj arī uzraugošajām iestādēm novērtēt situāciju finanšu tirgū un tautsaimniecībā. Tādējādi iespējams savlaicīgi pamanīt problēmas.

Informācija par kredītņēmējiem Kredītu reģistrā nav publiski pieejama, taču ikvienai personai ir iespēja saņemt datus par sevi. To var izdarīt klātienē Latvijas Bankā Rīgā un Liepājā, uzrādot pasi vai personas apliecību, elektroniski parakstīta dokumenta veidā uz personas oficiālo elektronisko adresi, Kredītu reģistra elektroniskās apkalpošanas interneta vietnē vai ierakstītā veidā uz personas adresi Latvijā, kā arī jebkurā citā Eiropas ekonomikas zonas valstī. Pārskatā persona redz informāciju par savām kredītsaistībām.

 

Izdrukāt