Latvijas Bankas darbība 2020. gadā

Latvijas Bankas 2020. gada peļņa ir 26.6 milj. eiro. Saskaņā ar likumu 70% jeb 18.7 milj. eiro no Latvijas Bankas 2020. gada peļņas tiks ieskaitīti valsts ieņēmumos un pārējā peļņas daļa – Latvijas Bankas rezerves kapitālā.

Latvijas Bankas pēdējo piecu gadu kopējā peļņa ir sasniegusi 104 milj. eiro, no kuriem 71 milj. eiro ieskaitīts valsts ieņēmumos.

Latvijas Bankas 2020. gada pārskats sniedz arī informāciju par nacionālās centrālās bankas darbību un tās atbildības jomās paveikto, t.sk. veicinot sabiedrības zināšanas ekonomikas un finanšu jautājumos, kā arī pārskatu par Latvijas un eiro zonas ekonomisko vidi un tautsaimniecības attīstību pagājušajā gadā.

Infografika par Latvijas Bankas būtiskākajiem paveiktajiem darbiem 2020. gadā

 

"2020. gads bija ļoti sarežģīts gads. Globālā pandēmija ierobežoja ekonomisko aktivitāti, ceļošanu, pastiprināja nenoteiktību par nākotni, kardināli mainīja cilvēku ieradumus darbā un ārpus tā. Taču tas nebija šķērslis paveikt tiešām nozīmīgas un lielas lietas," akcentē Latvijas Bankas prezidents Mārtiņš Kazāks. "2020. gadā turpinājās pārmaiņas centrālo banku, arī Latvijas Bankas darbā, arvien lielāku uzmanību pievēršot jautājumiem, kas saistīti ar sabiedriskā labuma sniegšanu. Centrālās bankas paplašina savu politikas tvērumu, uzmanību pievēršot ne tikai tradicionāli šaurai cenu stabilitātes mērķa interpretācijai, bet skatās plašāk, ņemot vērā ilgtspējas un klimata politiku aspektus, kas ir nozīmīgi ne tikai monetārās politikas efektivitātes, bet visas sabiedrības dzīves kvalitātes nodrošināšanai."

Vairāk:

Izdrukāt