Video Ilgums - 1:00

Kā ASV budžets ietekmē pasaules ekonomiku?

ASV budžeta parāda griestus ik pa laikam paaugstina. Ja to nedarītu, būtu jāmazina budžeta izdevumi. Tas bremzētu izaugsmi gan ASV, gan pasaulē.

Video fails
Izdrukāt