Video Ilgums - 1:04

Kas nosaka eiro zonas monetāro politiku?

Eiro zonas monetāro politiku nosaka Eiropas Centrālā banka. Tās galvenais mērķis ir uzturēt cenu stabilitāti un, neietekmējot šo mērķi, atbalstīt savienības ekonomikas politiku.

Video fails
Izdrukāt