Stimulējošā un ierobežojošā monetārā politika

Monetārā politika ir pasākumu kopums, kuru galvenais mērķis ir nodrošināt cenu stabilitāti valstī, regulējot naudas daudzumu jeb piedāvājumu tirgū. 

Par monetārās politikas īstenošanu atbild centrālā banka, taču ir arī otra ekonomiku regulējoša politika – fiskālā politika. Fiskālo politiku valstī parasti īsteno valdība. Tās galvenie instrumenti ir nodokļu likmju samazināšana vai palielināšana un valdības izdevumu samazināšana vai palielināšana.

Atkarībā no tautsaimniecības attīstībai izvirzītajiem mērķiem  un uzdevumiem, centrālā banka var īstenot divu veidu monetāro politiku –stimulējošu (lētās naudas) vai ierobežojošu (dārgas naudas).

Multimedijs veidots Latvijas Bankas zināšanu centra "Naudas pasaule" ekspozīcijas vajadzībām. Plašākai informācijai iesakām pieteikties klātienes ekskursijai zināšanu centrā "Naudas pasaule" vai izmantot virtuālās ekskursijas piedāvātās iespējas:

- zināšanu centra ekspozīcijas zāle "Monetārā politika" 

- audio ekskursija "Monetārā politika, cenu stabilitāte"

 

Izdrukāt