Digitāls mācību līdzeklis "Mana ekonomika" vidusskolai

"Mana ekonomika" ir digitāls mācību līdzeklis 1.-12. klasei. Tas padara mācību stundas aizraujošākas, jo nemāca sausu teoriju, bet stāsta par dzīvi. 

"Mana ekonomika" dod iespēju caur ekonomikas prizmu palūkoties uz sociāliem, valsts pārvaldības, starptautisko attiecību un uzņēmējdarbības jautājumiem – pilnīgāk izprast dažādu procesu norisi individuālā, uzņēmumu, valsts un globālā līmenī.

Lai veicinātu mācību procesā labāk integrēt un apgūt mācību līdzeklī "Mana ekonomika" ietvertās ekonomikas tēmas, pieredzējuši metodiķi izstrādājuši metodiskos ieteikumus darbam no 1. līdz 12. klasei. 

Digitālais mācību līdzeklis iever publisko jeb skolēniem paredzēto daļu, kas pieejama šeit.  

Savukārt slēgta daļa skolotājiem ar metodiskajiem ieteikumiem, darba lapām pieejama šeit (ar "E-klase" vai "Mykoob" lietotāja kontu).