Nosaki savu konkurētspēju darba tirgū!

Pašpārbaudes testā ikviens interesents var noteikt tās savas prasmes un zināšanas, kas ļauj jau šobrīd veiksmīgi konkurēt darba tirgū, kā arī atklāt tās, kuras vēl pilnveidojamas. 

Testa un metodikas autore: Rīgas Tālmācības vidusskolas dibinātāja Dr. paed., Mg. psych. Ilze Kalniņa. 

Spēlē jautājumi sagrupēti sešos tematiskos blokos, apkopojot iegūtos punktus un piedāvājot iespēju papildināt savas zināšanas pēc katra tematiskā bloka. Taču būtiskākos secinājumus un ieteikumus sevis pilnveidei skolēns var iegūt tikai visa testa beigās! 

Izdrukāt