Sprīdītis vai saimnieks?

Atbildi uz testa 10 jautājumiem un noskaidro savu zināšanu līmeni par naudu un ekonomiku! 

Tests piemērots vecāko klašu skolēniem.

Lai atvērtu spēli pa visu ekrānu, sāc spēlēt šeit!

Tests veidots izglītojošās programmas "No sprīdīšiem par saimniekiem. 10 patiesības par naudu" ietvaros, lai palīdzētu katram noteikt savas izpratnes par naudas lietām līmeni.  

Izglītojošās programmas materiāli (video, izglītojoši raksti) palīdz veicināt izpratni par būtiskākajām ekonomiskajām likumsakarībām, kas jāievēro aizņemoties un pieņemot citus lēmumus par naudas līdzekļu izmantošanu, par darba ražīguma lomu labklājības veicināšanā, par inflācijas un ekonomikas attīstības ciklu radītajām sekām, centrālās bankas monetārās politikas instrumentu ietekmi uz ekonomiku. 

Testu var izmantot atbilstošo tēmu  apguves sākumā, noskaidrojot skolēnu (individuāli vai klasei kopumā)  izpratnes līmeni par šīm tēmām un radot ierosmi padziļinātākai šo jautājumu apguvei, piemēram: