Kas izmaksās dārgāk – pavāra gatavots ēdiens svētku tirdziņā vai paša gatavots ēdiens mājās?

Pašizmaksa

Tu uzzināsi:

kā uzņēmēji nosaka savu preču un pakalpojumu cenas.

Tu sapratīsi:

kāpēc cenā jāiekļauj visas izmaksas.


Klasesbiedrus Matīsu, Andri, Māru un Ansi skolotāja pamudinājusi izveidot komandu, lai kopīgi piedalītos svētku tirdziņā kā "jaunie uzņēmēji". Māra un Ansis prot pagatavot skaistus un garšīgus cukurgailīšus. Viņi apsola dalīties ar savām zināšanām un prasmēm ar Matīsu un Andri. Tagad kopīgi jāsāk gatavoties – jāsagādā nepieciešamie produkti un darbarīki, jāizdomā, kur varēs cukurgailīšus izgatavot, un arī jāaprēķina ražošanas izmaksas. Viņi noteikti grib arī nopelnīt.

Lai izgatavotu preces un sniegtu pakalpojumus, nepieciešami dažādi resursi un izejvielas.
Ikvienas preces ražošanā un pakalpojumu sniegšanā tiek ieguldīts cilvēku darbs. Gan uzņēmumu īpašniekiem, gan darbiniekiem par savu darbu jāsaņem atalgojums. Tāpēc ir svarīgi preces vai pakalpojuma pašizmaksā ierēķināt arī izmaksas par darbu.


Pašizmaksa — preces ražošanai vai pakalpojuma sniegšanai nepieciešamo izejmateriālu izmaksu un darba algu summa.Piemērs!

Lai radītu gleznu, jārēķinās ar šādiem izdevumiem: 

gleznas izejmateriāli – audekls, rāmis, krāsa, eļļa, laka;
instrumenti – palete, otas un špakteles;
darba alga par mākslinieka ieguldīto laiku un intelektuālo īpašumu.


Lai noskaidrotu, par kādu cenu jāpārdod prece vai pakalpojums, jāņem vērā, ka cenā jāiekļauj arī uzcenojums.


Uzcenojums — summa, par kādu tiek paaugstināta preces cena. Tā būs summa, kas veidos peļņu, kuru varēs ieguldīt turpmākajā uzņēmuma attīstībā.


Piemērs!

Par iegūto peļņu gleznotājs var iegādāties labākas otas, audeklu, atrast plašākas telpas darbnīcai.


Autore: Iveta Tirzīte.

 

Autors: Zinaīda Ceske.

 

Cena — naudas summa, kas tiek prasīta, pārdodot produktu.

Ražotāja noteikto produkta cenu veido ražošanas pašizmaksa un uzcenojums.


Gatavojot ēdienu mājās, tas ir šķietami lētāks tāpēc, ka katras maltītes pagatavošanā neierēķinām samaksu par savu darbu, telpām un patērēto elektrību vai gāzi. Taču uzņēmējam, gatavojot ēdienu, piemēram, svētku tirdziņā, cenā jāierēķina visas izmaksas, arī par darbu. Iegādājoties šo ēdienu un samaksājot par to, mēs novērtējam uzņēmēja darbu – to, ka ir garšīgi, ka pagatavots tāds ēdiens, ko nemākam pagatavot paši, ka varējām ēdiena pagatavošanai veltīto laiku pavadīt kopā ar ģimeni.

Lai uzņēmējs gūtu peļņu, viņam jāspēj pareizi noteikt sava piedāvātā produkta vērtība. Dažkārt pircējam preces cena var šķist pārāk zema vai pārāk augsta. Uzņēmējam, ražojot un piedāvājot saražotās preces tirgū, tās nepieciešams pārdot par tādu cenu, kas ir atbilstoša produkta vērtībai un kuru piekrīt maksāt pircēji.

Piemērs!

Nelielā kioskā tiek pārdots saldējums. Tā pagatavošanai nepieciešams saldais krējums, cukurs, piedevas, saldēšanas iekārtas, cilvēks, kurš šo darbu veic, elektrība un citi resursi. Ja saldējumu pārdos par pašizmaksu, uzņēmums nevarēs nopirkt jaunas iekārtas un paplašināt telpas. Tāpēc cena ir lielāka nekā preces pašizmaksa. Jāņem vērā, ka pircēju var arī nebūt daudz un tirgū ir vēl arī citi saldējuma ražotāji un pārdevēji (pastāv konkurence). Tāpēc uzņēmējam rūpīgi jāizvērtē, lai cena būtu gan izdevīga uzņēmējam, gan pievilcīga pircējiem.Pārbaudi sevi!

5.1. uzdevums