Ko no tēmas "Darba tirgus" būtu vēlams paturēt prātā?

Kopsavilkums

  • Darba algu atšķirības vienas un tās pašas profesijas pārstāvjiem dažādās valstīs nosaka darba iekārtu (fiziskā kapitāla) daudzums un tehnoloģiju attīstības līmenis, darbaspēka izglītības līmenis un kvalitāte, pieprasījums pēc ražotās preces, citu tautsaimniecības nozaru ražīgums.
  • Tautsaimniecības struktūras pārmaiņas, tehnoloģiskais progress, valdības politika un diskriminācijas iespējamība ietekmē situāciju darba tirgū un cilvēku ienākumus.
  • Par darba ražīguma pieaugumu daudz straujāka darba algu palielināšana nav ilgtspējīga.
  • Dažādus bezdarba veidus (cikliskais, strukturālais, frikcionālais, sezonālais bezdarbs) rada atšķirīgi faktori, un katru bezdarba veidu iespējams mazināt ar atšķirīgu pasākumu kopumu.
  • Darba tirgus pārlieku strikts regulējums negatīvi ietekmē valsts tautsaimniecību.


Kopsavilkuma pārbaudes uzdevumi par tēmu "Darba tirgus"


Pārbaudi sevi!

1. uzdevums 

Pārbaudi sevi!

2. uzdevums 

Pārbaudi sevi!

3. uzdevums 
Uzņēmējs

Nākamā tēma