Ko no tēmas "Fiskālā politika" būtu vēlams paturēt prātā?

Kopsavilkums

  • Valdības patēriņš pozitīvi ietekmē izaugsmi, tomēr, lai iegūtu patēriņam nepieciešamos līdzekļus, var tikt celti nodokļi, bet tas izaugsmi kavē.
  • Pretcikliska fiskālā politika ļauj stimulēt ekonomisko izaugsmi un palielināt valdības patēriņu, samazināt nodokļus krīzes laikā, bet ierobežot izaugsmi augšupejas laikā, lai izvairītos no ekonomikas pārkaršanas, kā arī stimulē ilgtermiņa izaugsmi, jo nodrošina ekonomisko stabilitāti (prognozējamību investoriem).
  • Ja ir budžeta deficīts (budžeta ienākumi lielāki par budžeta izdevumiem), veidojas valstsparāds, bet izdevumu palielinājums īstermiņā var palīdzēt pārvarēt ekonomiskās problēmas.
  • Tomēr, ilgstoši veidojot budžetu ar deficītu, nepārejot uz budžetu ar pārpalikumu ekonomiskās attīstības cikla augšupejas fāzēs, rodas negatīvas blaknes – aug procentu maksājumi, aizņemšanās kļūst dārgāka, aizņemšanās izmaksas nozīmē atteikšanos no citām precēm un pakalpojumiem.
  • Fiskālās politikas spējai palielināt labklājību ir robežas, tāpēc jāizvērtē pašreizējā ekonomiskā situācija, piemeklējot atbilstošākos risinājumus, kā arī jāņem vērā īstermiņa un ilgtermiņa sekas.
Ieteikumi patstāvīgam darbam

    Lai uzzinātu ekspertu viedokli par Latvijas fiskālās politikas atbilstību objektīvi nepieciešamajam, lasi ziņojumus Fiskālās disciplīnas padomes interneta vietnē.
    Lai uzzinātu prognozi par Latvijas tautsaimniecības attīstību ilgtermiņā (līdz 2037. gadam), lasi pētījumu Fiskālās disciplīnas padomes interneta vietnē.
    Lai uzzinātu starptautisku ekspertu viedokli par nepieciešamību veikt nodokļu reformas Latvijā, lasi Pasaules Bankas ziņojumu.
    Latvijas Bankas viedoklis (lai redzētu, kā ekonomisti savstarpēji diskutē un oponē).
    Latvijas Bankas viedoklis par nodokļu reformas un fiskālās politikas ietekmi.
    Lai uzzinātu, kā nevienlīdzību reāli ir ietekmējusi nodokļu reforma, lasi Latvijas Universitātes veiktu pētījumu sadarbībā ar Tiesībsarga biroju "Nodokļu reforma. Ko valdība mums nepateica?".Kopsavilkuma pārbaudes uzdevumi par tēmu "Fiskālā politika"

Pārbaudi sevi

1. uzdevums 

Pārbaudi sevi

2. uzdevums 

Pārbaudi sevi

3. uzdevums 

Pārbaudi sevi

4. uzdevums 

Pierakstīties jaunumiem

Esiet lietas kursā par pēdējiem jaunumiem! Regulāri saņemiet aktualitātes savā e-pastā!

Esiet lietas kursā par pēdējiem jaunumiem! Regulāri saņemiet aktualitātes savā e-pastā!