Ko no tēmas "Nauda un monetārā politika" būtu vēlams paturēt prātā?

Kopsavilkums

  • Mūsdienu tautsaimniecībā arvien vairāk izmanto bezskaidrās naudas norēķinus. Bezskaidrās naudas lietošana iespējama, ja ir stabila, uzticama finanšu sistēma. Finanšu un kapitāla tirgus komisija veic finanšu institūciju uzraudzību.
  • Centrālā banka, nosakot obligāto rezervju normu, refinansēšanas likmi un veicot atklātā tirgus operācijas, kā arī pērkot un pārdodot vērtspapīrus, var ietekmēt kredītiestāžu bezskaidrās naudas piedāvājumu.
  • Centrālā banka, īstenojot pretciklisku monetāro politiku, var palēnināt vai veicināt ekonomisko aktivitāti.
  • Centrālās bankas vairs necenšas noteikt nepieciešamo naudas daudzumu apgrozībā, bet naudas piedāvājuma regulēšanu vairāk balsta uz inflācijas un procentu likmju pārmaiņu analīzi. 
  • Tradicionālie monetārās politikas instrumenti var nedarboties, tāpēc centrālās bankas veic netradicionālus pasākumus. 
  • Uzticēšanās finanšu sistēmai un finanšu pakalpojumu regulēšana veicina tautsaimniecības izaugsmi.
  • Centrālās bankas monetārā politika, nodrošinot cenu stabilitāti un pēc iespējas īstenojot pretciklisku monetāro politiku, nodrošina makroekonomisko stabilitāti un prognozējamību, tā veicinot ekonomisko izaugsmi.
  • Centrālā banka ņem vērā gan mehānisku, gan psiholoģisku ietekmi, plānojot monetāro politiku tā, lai iedarbotos uz kopējo pieprasījumu.

Ieteikumi patstāvīgam darbam


Kopsavilkuma pārbaudes uzdevumi par tēmu "Nauda un monetārā politika"

Pārbaudi sevi

1. uzdevums Pārbaudi sevi

2. uzdevums 

Pārbaudi sevi

3. uzdevums 

Banku loma

Nākamā tēma