Ko no tēmas "Starptautiskā tirdzniecība" būtu vēlams paturēt prātā?

Kopsavilkums

 • To, kuras preces ražot pašiem, bet kuras importēt, parasti pamato ar absolūto un salīdzinošo priekšrocību, kā arī ar liela ražošanas apjoma ekonomiju. 
 • Profesors Maikls Porters uzskatīja, ka augstāku uzņēmumu konkurētspēju nodrošina skaidra, ilglaicīga stratēģija, spēja būt inovatīviem, kā arī sadarbība ar radniecīgiem un atbalstošiem uzņēmumiem, nodrošinājums ar specifiskiem faktoriem un prasīgi pircēji. 
 • Valsts var veicināt konkurētspēju. Valstu konkurētspēju atspoguļo globālās konkurences indekss (GKI). Augstāks GKI liecina ne tikai par preču augstāku konkurētspēju pasaules tirgū, bet arī par augstāku labklājības līmeni.
 • Valūtas kurss var būtiski ietekmēt importu un eksportu, konkurētspēju, patērētājus, uzņēmējus, ekonomisko aktivitāti valstī, nodokļu ieņēmumus un labklājību valstī kopumā. Centrālā banka var ietekmēt valūtas kursu ar monetārās politikas instrumentiem.

Ieteikumi patstāvīgam darbam

 • Pamatīgi iedziļināties daudzos konkurētspējas aspektos ļauj Porter, M. On Competition. A Harvard Business Review Book, 2002. Var izmantot arī šā izdevuma tulkojumu krievu valodā: Портер, М. Конкуренция. Санкт-Петербург, Издательский дом "Вильямс", 2002. 

 • Ja gribat iepazīties ar neparastu viedokli par starptautiskajām ekonomiskajām attiecībām un lasot neaizmigt, sk.: Reinerts, Ēriks S. Kā bagātās valstis kļuva bagātas... un kāpēc nabadzīgās valstis paliek nabadzīgas. Rīga: Zvaigzne ABC, 2012. 

 • Iedziļināties Latvijas konkurētspējas aspektos palīdzēs K. Beņkovska, K. Jaširo, J. Maso, O. Tkačeva un P. Vahtera pētījums "Eksports un produktivitāte globālajās vērtības ķēdēs: Latvijas un Igaunijas datu salīdzinošā analīze". Latvijas Bankas pētījumu sērija, 3/2018.

 • Pakalpojumu lomu un pakalpojumu eksporta izdevīgumu palīdzēs izprast S. Bērziņas raksts "Zināšanu ietilpīgi pakalpojumi – gudrs ceļš izaugsmei".

 • Faktiem bagāta arī D. Baranovas, O. Baranova, G. Bērziņa un I. Skribānes publikācija "Produktivitāte Latvijā: tendences, izaicinājumi, politika".

 • Labāk izprast starptautiskās konkurences aspektus un tirdzniecības karu cēloņus palīdzēs V. Vīksnas raksts "Starptautiskā tirdzniecība – karalauks vai vienkārši bizness?"

 • Savukārt A. Kravinska palīdzēs izprast cēloņus, kas ietekmē valūtas kursu pārmaiņas un to, kā šīs pārmaiņas ietekmē tautsaimniecības dalībniekus, rakstā "Kas nosaka valūtas kursus? Ko iegūstam un ko zaudējam no eiro kursa pārmaiņām?"


Kopsavilkuma pārbaudes uzdevumi par tēmu "Starptautiskā tirdzniecība"

Pārbaudi sevi

1. uzdevums 

Pārbaudi sevi

2. uzdevums 

Pārbaudi sevi

3. uzdevums