Kāpēc ASV vairākkārt ir aicinājusi Ķīnu atturēties no pasākumiem, kas samazinātu Ķīnas valūtas kursu?

Valūtas kursu izmaiņas un konkurētspēja

Šī sadaļa tev palīdzēs saprast: 
 
kā valūtas kursu pārmaiņas var veicināt konkurētspēju un palielināt eksportu;
 
kā rīkoties, lai kļūtu par ieguvēju no valūtas kursu pārmaiņām.
Iedzīvotājus visvairāk satrauc valūtas kursa pārmaiņu ietekme uz viņu ienākumiem jeb pirktspēju. Ja iedzīvotāji gūst ienākumus tajā pašā valūtā, kurā tērē, viņiem tiešs valūtas risks nepastāv, – valūtas kursa svārstības viņu pirktspēju parasti būtiski neietekmē.
 
Tomēr iedzīvotāju pirktās importa preces ietekmēs valūtas kursa svārstības. Bet, tā kā valūtas kurss nav vienīgais faktors, kas ietekmē importa preču cenas, iedzīvotāji ne vienmēr izjutīs proporcionālu valūtas kursa ietekmi uz cenām veikalos.

Ja nacionālās valūtas vērtība samazinās, tiešu un tūlītēju ietekmi izjutīs tie iedzīvotāji, kuri dodas ārvalstu ceļojumā. Viņiem ārvalstu valūta būs jāpērk par augstāku cenu. Arī ražojošo uzņēmumu produktu cena ārvalstu valūtā kļūs zemāka. Par zemāku cenu varēs pārdot lielāku daudzumu preču tirgos, kuros ir cenu konkurence.

Valsts tautsaimniecībai kopumā lielāks eksportēto preču apjoms var radīt tās straujāku izaugsmi. Tas lielā mērā atkarīgs no tā, cik atvērta ir valsts tautsaimniecība.
Tomēr jāņem vērā arī citu faktoru kopums, piemēram, preču pieprasījums un konkurētspēja ārvalstu preču tirgos.

Dažreiz valstu centrālās bankas pieņem lēmumu pazemināt nacionālās valūtas vērtību, lai atbalstītu valsts eksportu.

Piemērs!

2015. gada augustā Ķīnas centrālā banka veica valūtas devalvāciju, kopumā samazinot juaņa renminbi vērtību par 3%.

Valūtas kursa samazināšanās ietekme uz valsts tautsaimniecību 
Ja preču eksports un imports ir nosacīti elastīgs, valūtas kursa samazināšanās ietekmē var veidoties valsts tautsaimniecības papildu izaugsme. Tomēr, ja ražošana atkarīga no importētajiem materiāliem un izejvielām, valūtas kursa krišanās gadījumā par izejvielām un materiāliem būs jāmaksā vairāk un palielināsies ražošanas izmaksas. Īpaši būtiski valūtas kursa pārmaiņas ietekmē izmaksas valstīs, kuras importē lielu daļu energoresursu un kapitāla preču – rūpniecības iekārtas u.c. Šāda izdevumu palielināšanās izraisa galaprodukcijas cenu kāpumu un samazina konkurētspēju gan vietējā, gan ārvalstu tirgū. Tādējādi valūtas kursa samazināšanās pozitīvā ietekme uz konkurētspēju ir īslaicīga. Jau pēc dažiem mēnešiem vai pusgada tā var pat pilnībā izzust.
 
Jāņem vērā, ka valūtas devalvācijas risks var atturēt ārvalstu investorus no naudas ieguldīšanas valsts tautsaimniecībā, un tas palēnina attīstību. Jāpatur prātā arī tas, ka cena nav vienīgais faktors, kas ietekmē preču un pakalpojumu pieprasījumu.
 
Nacionālās valūtas vērtības samazināšanās (tirgus faktoru iedarbībā) vai devalvācija (valsts institūcijas lēmums) palielina inflāciju, jo preču imports kļūst dārgāks, kā arī izdevīgāka eksporta ietekmē paaugstinās kopējais pieprasījums.
 
Ja nacionālās valūtas vērtība paaugstinās, importa izejvielu un enerģijas cenas pazeminās, un tas var palīdzēt vietējiem ražotājiem paaugstināt konkurētspēju. Tomēr, pazeminoties importa cenām, palielinās importa preču un pakalpojumu pieprasījums, kas savukārt rada paaugstinātu konkurenci, izraisa valsts tirdzniecības bilances pasliktināšanos un samazina kopējo pieprasījumu.


Valūtas kursam ir būtiska ietekme uz tautsaimniecību, bet jāņem vērā arī tas, ka eksports un imports savukārt ietekmē valūtas kursu:
  • augot eksportam, vietējās valūtas cena paaugstinās, jo aug vietējās valūtas pieprasījums, uzņēmumiem nogādājot naudu atpakaļ savā valstī; 
  • augot importam, valūtas cena samazinās, jo aug vietējās valūtas piedāvājums apmaiņai pret ārvalstu valūtu.
 Valūtas kursa pārmaiņas ietekmē konkurētspēju. Samazinoties valūtas kursam, eksports palielinās, bet imports samazinās, jo importa cenas paaugstinās. Valūtas kursa samazināšana var veicināt tautsaimniecības izaugsmi īstermiņā, bet ne ilgtermiņā.

Pārbaudi sevi

4.1. uzdevums 

Pierakstīties jaunumiem

Esiet lietas kursā par pēdējiem jaunumiem! Regulāri saņemiet aktualitātes savā e-pastā!

Esiet lietas kursā par pēdējiem jaunumiem! Regulāri saņemiet aktualitātes savā e-pastā!