Ko no tēmas "Tautsaimniecības cikli" būtu vēlams paturēt prātā?

Kopsavilkums

  • Valstī saražoto (un attiecīgi patērēto) preču un pakalpojumu kopējo vērtību (un attiecīgi valsts iedzīvotāju labklājību) nosaka kopējais piedāvājums, kopējais pieprasījums un to pārmaiņas.
  • Valdība un centrālā banka īstenos pretciklisku fiskālo un monetāro politiku, lai virzītu reālo IKP tuvāk potenciālajam IKP, novēršot labklājības samazināšanos un bezdarba pieaugumu lejupslīdes gadījumā un inflācijas negatīvās sekas, kad ekonomiskā izaugsme ir pārāk strauja.
  • Monetārā un fiskālā politika īstermiņā būs efektīva tikai ciklisku svārstību gadījumā. Ar tās palīdzību nevar uzreiz ietekmēt potenciālo IKP (AD-AS modeļa gadījumā šo ierobežojumu raksturo LRAS līkne), taču efektīva fiskālā un monetārā politika nodrošinās ilgtermiņa izaugsmes kāpumu, jo tautsaimniecība būs stabilāka un tiks veicinātas investīcijas (vai fiskālās politikas ietvaros valdība tieši veiks investīcijas).
Iespējamā politikas reakcija uz dažādām ekonomiskās attīstības cikla fāzēm
Ekonomiskās attīstības cikla fāzePolitikas veidsInstrumentsIetekme
Lejupslīdes, iedobuma (recesija)Fiskālā politikaBudžeta izdevumu palielināšanaPieaug kopējais pieprasījums un cenu līmenis.
Patēriņa nodokļu samazināšanaPieaug patēriņš, kopējais pieprasījums un cenu līmenis.
Uzņēmumiem piemēroto nodokļu samazināšanaPieaug investīcijas, kopējais pieprasījums un cenu līmenis.
Monetārā politikaĪstermiņa procentu likmes pazemināšanaPieaug patēriņš, investīcijas, kopējais pieprasījums un cenu līmenis.
Augšupejas, virsotnes
(bums)
Fiskālā politikaBudžeta izdevumu samazināšanaSamazinās kopējais pieprasījums un cenu līmenis.
Patēriņa nodokļu paaugstināšanaSamazinās patēriņš, kopējais pieprasījums un cenu līmenis.
Uzņēmumiem piemēroto nodokļu paaugstināšanaSamazinās investīcijas, kopējais pieprasījums un cenu līmenis.
Monetārā politikaĪstermiņa procentu likmes paaugstināšanaSamazinās patēriņš, investīcijas, kopējais pieprasījums un cenu līmenis.


Ieteikumi patstāvīgam darbam

  • Lai izprastu, kāds ir stāvoklis (bet ne tā cēloņi) Latvijas tautsaimniecībā patlaban (sociālo procesu kontekstā), izmanto Centrālās statistikas pārvaldes izdevumu "Latvija. Galvenie statistikas rādītāji, XXXX", kur XXXX – kārtējais vai iepriekšējais gads.

  • Lai gūtu priekšstatu par starptautisko ekspertu (Starptautiskā Valūtas fonda) skatījumu uz Latvijas tautsaimniecību (angļu val.), meklē "Article IV Report IMF"; mājaslapā: www.imf.org

  • Lai gūtu priekšstatu, kāds ir Eiropas Savienības izpildvaras viedoklis par Latvijas tautsaimniecību (latviešu val.), meklē "Eiropas Komisijas ziņojums Latvija": piemēram: ec.europa.eu.
Kopsavilkuma pārbaudes uzdevumi par tēmu "Tautsaimniecības cikli"

Pārbaudi sevi

1. uzdevums 

Pārbaudi sevi

2. uzdevums 

Pārbaudi sevi

3. uzdevums 


Pierakstīties jaunumiem

Esiet lietas kursā par pēdējiem jaunumiem! Regulāri saņemiet aktualitātes savā e-pastā!

Esiet lietas kursā par pēdējiem jaunumiem! Regulāri saņemiet aktualitātes savā e-pastā!